PUBLICACIONS

Inici » SERVEIS » PUBLICACIONS » Guies d’assessorament

GUIES D’ASSESSORAMENT

Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn.

Disponibles en format PDF (descàrrega gratuïta).

COM FER ACTIVITATS PARTICIPATIVES PER A FIRES I MOSTRES D’ENTITATS
Número 19 - Febrer 2024

COM FER ACTIVITATS PARTICIPATIVES PER A FIRES I MOSTRES D’ENTITATS

Com podeu plantejar i millorar la vostra presència en les mostres i fires d’entitats? Aquesta nova Guia d’Assessorament, més enllà de donar-vos exemples concrets, pretén ser un document que us ajudi a reflexionar i engegar un procés creatiu que us empenyi a generar propostes d’activitats participatives alineades amb els discursos i valors de la vostra entitat.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTITATS I GRUPS INFORMALS
Número 18 - Novembre 2023

PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTITATS I GRUPS INFORMALS

L’objectiu d’aquesta guia és fomentar i promoure que les entitats i col·lectius informals esdevinguin espais segurs lliures de violències sexuals i dels rols de poder perquè totes les persones hi puguin participar lliurement.

AUTORS: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

FORMATS: PDF

COM TREBALLAR LA COMUNICACIÓ INCLUSIVA I ACCESSIBLE A UNA ASSOCIACIÓ
Número 17 - Març 2023

COM TREBALLAR LA COMUNICACIÓ INCLUSIVA I ACCESSIBLE A UNA ASSOCIACIÓ

En aquesta Guia d’Assessorament, us volem apropar a la comunicació inclusiva i accessible, lliure d’estereotips, que ens permetrà aprendre, interioritzar i implementar nous hàbits verbals i gràfics per expressar-nos de manera més igualitària i no excloent. També us oferim recursos per reduir les barreres d’accés a la informació i fer més accessibles els esdeveniments que organitzeu.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

COM INCORPORAR ELS COBRAMENTS EN LÍNIA A LES ENTITATS?
Número 16 - Maig 2022

COM INCORPORAR ELS COBRAMENTS EN LÍNIA A LES ENTITATS?

La disponibilitat de fons econòmics és una de les principals preocupacions de les associacions ja que en depèn la seva capacitat per a dur a terme accions i projectes. En aquesta guia us oferim algunes orientacions i consells sobre com implementar mecanismes de cobrament en línia, sigui de manera permanent o per a ocasions puntuals.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com incorporar  la perspectiva intercultural a les associacions?
Número 15 - Gener 2022

Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions?

Barcelona és una ciutat amb una gran diversitat cultural, on hi conviuen persones de més de 180 països, s’hi parlen més de 300 llengües i s’hi troben centres de culte de 25 confessions religioses. En aquesta guia hi trobareu una sèrie de conceptes a l’entorn d’aquest fet (diversitat, identitat, igualtat de drets… ) i també us llistem algunes de les pràctiques que pot dur a terme la vostra associació. Conèixer i reconèixer la diversitat cultural per tal de posar-la en valor enfortirà l’associació de manera integral.

AUTORS: La Frabric@

FORMATS: PDF

Procediment de fusió de dues associacions
Número 14 - Octubre 2020

Procediment de fusió de dues associacions

La unió fa la força i, per tant, en determinades circumstàncies pot ser molt interessant plantejar-se una fusió amb una altra entitat per tal de compartir projectes, recursos i esforços. En aquesta guia d’assessorament exposem quins poden ser uns bons motius per a plantejar-se una fusió i què cal tenir en compte a l’hora de realitzar-la.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Unions temporals d’entitats (UTEs): per a què serveixen i com constituir-les?
Número 13 - Maig 2020

Unions temporals d’entitats (UTEs): per a què serveixen i com constituir-les?

En aquesta guia exposem què és una UTE, en quins casos és interessant plantejar-se crear-ne una, com fer-ho i altres questions relacionades.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com fer l’acollida de les persones que s’incorporen a l’entitat?
Número 12 - Gener 2020

Com fer l’acollida de les persones que s’incorporen a l’entitat?

Aquesta guia vol posar en valor i fer pedagogia sobre els processos d’acollida de les persones a les entitats, tant en l’inici de la seva vinculació com en la seva incorporació en els diferents espais/òrgans de l’associació.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com realitzar campanyes de captació de fons?
Número 11 - Octubre 2019

Com realitzar campanyes de captació de fons?

Fer accions i projectes requereix recursos per tal de tirar-los endavant. En aquesta guia us exposem com realitzar una campanya de captació de fons per a poder dur-los a terme.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com elaborar una enquesta?
Número 10 - Octubre 2018

Com elaborar una enquesta?

Les enquestes són una molt bona eina per conèixer l’opinió de la base social de qualsevol associació. En aquesta Guia exposem què cal tenir en compte a l’hora de preparar-les, realitzar-les i analitzar-les.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com treballar la sostenibilitat econòmica d’una associació?
Número 9 - Juliol 2017

Com treballar la sostenibilitat econòmica d’una associació?

Tot i que les associacions són entitats sense ànim de lucre, fer una bona gestió econòmica també és una qüestió bàsica per garantir-ne el seu bon funcionament. Una bona economia és una font de possibilitats i d’estalvi de maldecaps i, tot i això, no sempre es té en compte la importància de fer una bona planificació econòmica.

En aquesta guia s’hi exposa el concepte de viabilitat econòmica, què cal tenir en compte per treballar-la, quines són les diferents eines que permeten fer-ho, com utilitzar-les i tot allò que cal saber per fer una bona planificació i previsió de l’economia de l’entitat.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com elaborar el pla de comunicació de l’associació?
Número 8 - Març 2017

Com elaborar el pla de comunicació de l’associació?

La comunicació és una qüestió bàsica per al bon funcionament de qualsevol associació. No només és important per donar a conèixer l’entitat i les seves activitats, aconseguir noves persones associades o captar fons sinó que s’ha d’entendre com un camp especialment estratègic per treballar la seva missió i els seus objectius. Per tant, és clau planificar-la. En aquesta Guia d’Assessorament exposem les diferents parts d’un pla de comunicació i com treballar-les per aconseguir bons resultats comunicatius.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Com redactar els estatuts d’una associació?
Número 7 - Octubre 2016

Com redactar els estatuts d’una associació?

Els estatuts són el document que regula l’organització i el funcionament intern de tota associació. En aquesta guia us oferim diverses informacions i reflexions que us poden ser útils a l’hora de treballar-los, tant en el moment de la seva redacció inicial com quan es planteja la necessitat de realitzar-hi modificacions.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Organització d’esdeveniments i normatives que cal tenir en compte
Número 6 - Juliol 2016

Organització d’esdeveniments i normatives que cal tenir en compte

En la majoria de casos els esdeveniments són una part molt important de l’acció d’una associació. En aquesta guia exposem quin procés cal seguir a l’hora de dissenyar i planificar un esdeveniment, així com tot el que cal tenir un compte per organitzar un acte a l’espai públic a Barcelona.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

El pla d’associació
Número 5 - Maig 2016

El pla d’associació

El pla d’associació és una eina bàsica per engegar un projecte associatiu. Es tracta del document en el qual es plantegen les bases de la futura entitat, del seu funcionament i se n’analitza la seva viabilitat com a associació. En aquesta Guia d’Assessorament exposem com realitzar-lo.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

La memòria anual
Número 4 - Gener 2016

La memòria anual

La memòria anual és una oportunitat per fer associació, rendir comptes i comunicar que pot permetre a les associacions créixer en legitimitat, confiança, reconeixement i projecció. En aquesta Guia d’Assessorament hi trobareu indicacions, propostes i recomanacions per aconseguir-ho.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives
Número 3 - Desembre 2015

Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives

En aquesta Guia d’Assessorament recopilem idees i recomanacions per la preparació, la realització i el treball posterior de l’assemblea, l’òrgan sobirà de tota associació, amb l’objectiu que siguin més partcipatives, àgils i efectives.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Què cal saber per formar part de la Junta Directiva?
Número 2 - Novembre 2015

Què cal saber per formar part de la Junta Directiva?

Com a persones associades en una entitat és possible que sigueu membres de la seva junta directiva o que n’hagueu de formar part en algun moment. En aquesta guia hi exposem les qüestions jurídiques que totes les persones que formen part d’una junta han de conèixer, així com idees i recomanacions per a aconseguir un bon funcionament d’aquest òrgan de govern.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Les claus del bon funcionament d’una associació
Número 1 - Octubre 2015

Les claus del bon funcionament d’una associació

La llarga trajectòria de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions, ens ha permès recollir informació i coneixement directe sobre el funcionament de les associacions i, per tant, poder extreure’n fortaleses, problemàtiques i mancances comunes. Fruit de tot aquest bagatge, hem desenvolupat el que considerem que són les claus del bon funcionament d’una associació.

AUTORS: Torre Jussana

FORMATS: PDF

Skip to content