associa't

Inici » TORRE JUSSANA » PROJECTES » ASSOCIAT » la festa » bases concurs

concurs a instagram

Festa de l’associa’t 2023

Aquestes són les entitats que han conformat, participat i coproduït la Festa de l’Associa’t 2023.
Gràcies a totes vosaltres per fer possible la festa de l’associacionisme!

BASES LEGALS DELS SORTEJOS DE LA FESTA DE L’ASSOCIA’T I EL QUÈDEQUÈ

Objecte, Dates i Àmbit

Torre Jussana (servei municipal gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona), a través del seu compte d’Instagram: https://www.instagram.com/tjussana/ realitzarà un sorteig anomenat “La Festa de l’Associa’t i el Quèdequè, et regalen cultura! en el que podran participar tots els usuaris d’Instagram majors d’edat residents a Barcelona, que siguin seguidors de @associatbcn, @quedeque_bcn i @tjussana.

La Festa de l’Associa’t i el Quèdequè, et regalen cultura!

Torre Jussana, sorteja una entrada doble per gaudir de la cultura de les entitats de Barcelona.

Mecànica de Participació

Caldrà que els participants:

Els usuaris podran veure en tot moment les participacions d’altres concursants.

Entre tots els participants del concurs se sortejaran: vuit entrades dobles (quatre entrades es sortegeran dissabte 23 de setembre i les altres quatre entrades es sortegeran diumenge 24 de setembre).
Aquestes entrades dobles són per gaudir de:

  • Una representació teatral al Centre i Teatre de Sarrià (2 entrades dobles).
  • Una representació teatral (1 entrada doble) i una l’activitat del refugi poètic (1 entrada doble) a la Societat Cultural i Esportiva La Lira.
  • Un espectacle de titelles als Lluïsos de Gràcia (2 entrades dobles).
  • Una visita teatralitzada a la Fed. d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos (2 entrades dobles).

Els guanyadors seran publicats en la pàgina del concurs i en els comptes oficials de @associatbcn, @quedeque_bcn i @tjussana a Instagram. Als guanyadors se’ls enviarà un missatge directe per Instagram adjuntant la informació necessària per a poder gaudir de la seva entrada doble.

Lloc i durada de la promoció

El present sorteig només tindrà validesa en el territori de Catalunya des del 23/09/23 fins a 24/09/23, totes dues dates inclusivament. El mateix 23 i el mateix 24 se seleccionaran a les 8 persones guanyadores d’una de les entrades dobles.

Premi

El premi consistirà en entrada doble. Torre Jussana, organitzador d’aquest concurs es posarà en contacte amb els guanyadors, per missatge directe, a partir del dia 27/09/2023 a fi de comunicar-los que han obtingut el premi i donar-los les indicacions per a gaudir-lo.

En el termini de 15 dies, a comptar a partir de l’endemà de la comunicació, cadascun dels guanyadors haurà de respondre a aquest missatge enviat per Torre Jussana, confirmant el seu premi. O, escrivint un correu electrònic a comunicacio@tjussana.cat.

En cas que algun dels guanyadors no contesti en el termini indicat per a acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest Sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat.  El premi no serà bescanviable pel seu import en diners ni per cap altre premi.

Protecció de dades Personals

Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer, el responsable del qual és el Consell d’Associacions de Barcelona, que les utilitzarà per a gestionar aquest sorteig, per a contactar amb els guanyadors i lliurar-los el premi i enviar-los comunicacions posteriors de Torre Jussana (servei municipal gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona). Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb la Llei 25.326 de Protecció de Dades Personals i la seva normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal. El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, a la següent adreça: Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 – 08035 Barcelona indicant en el sobre “Ref. Protecció de Dades” o per correu electrònic a la següent adreça tjussana@bcn.cat.

Normes de control i seguretat

Torre Jussana es reserva la facultat d’adoptar quantes mesures resultin oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual Torre Jussana sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres participants. La seva primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.

Està prohibit crear o tenir més d’un perfil d’Instagram. Torre Jussana es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, a manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari d’Instagram per part d’una persona, la creació de perfils falsos o la usurpació d’identitat.

Igualment, Torre Jussana es reserva el dret d’emprendre qualsevol acció legal que pogués correspondre-li.

Torre Jussana es reserva el dret a descarregar i excloure del sorteig qualsevol resposta enviada pels usuaris quan ho consideri oportú.

Torre Jussana es reserva el dret a excloure participacions que continguin elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat

Torre Jussana no és responsable de les interrupcions o fallades d’Internet, en la pàgina [pàgina del concurs], la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir-se problemes o incidències d’aquest tipus, Torre Jussana farà tot el que estigui a la seva mà per a corregir-les al més aviat possible, però no pot assumir cap responsabilitat sobre aquest tema.

Torre Jussana exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases íntegrament i el criteri interpretatiu de Torre Jussana, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implica l’exclusió del participant i, a conseqüència d’aquesta, Torre Jussana quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

Torre Jussana es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o finalitzar de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs. Torre Jussana farà tot el possible per a evitar que cap canvi perjudiqui als participants respecte d’uns altres.

En participar en aquesta promoció, reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials d’aquesta promoció corresponen a Torre Jussana. La reproducció, distribució o transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

No podran participar en aquesta promoció:
a) Accionistes, directors i empleats de Torre Jussana
b) Les persones que siguin conyugues, fills, pares, i altres persones que visquin a costa de les persones indicades anteriorment
c) Qualsevol persona que, a qualsevol títol, hagi participat en la preparació de la present promoció

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i l’incompliment de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Entitats col·laboradores al concurs

ET RECORDEM

GUIA D’ACTIVITATS PARTICIPATIVES

LA FORMACIÓ QUE FA CRÉIXER L’ASSOCIACIONISME

VOLEU MUNTAR UNA PARADETA PER SANT JORDI?

EL NOU FGEC: MÉS ÀGIL I FUNCIONAL

Logotip del Quèdequè, deixeu-vos veure!

Coneix l'agenda de la Barcelona que es mou!

Skip to content