FITXER GENERAL D'ENTITATS CIUTADANES

INICI » FGEC

QUÈ ÉS I COM INSCRIURE-S'HI

El Fitxer General d’Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat.

La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

AVANTATGES DE TENIR L’ASSOCIACIÓ INSCRITA AL FGEC

  • Exempció de l’obligació d’incloure els documents que figurin en aquest fitxer i que estiguin actualitzats en les sol·licituds de subvencions que es presentin a l’Ajuntament de Barcelona o a algun dels seus ens instrumentals.
  • Dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

QUI POT INSCRIURE-S'HI?

  • Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.

ACCÉS RÀPID A TRÀMITS QUE POGUEU NECESSITAR

Consulta del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

Inscripció en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

Modificació de dades del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

NECESSITEU INFORMACIÓ MÉS DETALLADA?

Feu-nos arribar els vostres dubtes i consultes a través d’aquest formulari i us respondrem tan aviat com sigui possible.