FITXER GENERAL D'ENTITATS CIUTADANES

INICI » FGEC

QUÈ ÉS I COM INSCRIURE-S'HI

El Fitxer General d’Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat.

La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

AVANTATGES DE TENIR L’ASSOCIACIÓ INSCRITA AL FGEC

  • Exempció de l’obligació d’incloure els documents que figurin en aquest fitxer i que estiguin actualitzats en les sol·licituds de subvencions que es presentin a l’Ajuntament de Barcelona o a algun dels seus ens instrumentals.
  • Dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

QUI POT INSCRIURE-S'HI?

  • Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.

ACCÉS RÀPID A TRÀMITS QUE POGUEU NECESSITAR

Consulta del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

Inscripció en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

Modificació de dades del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

NECESSITEU INFORMACIÓ MÉS DETALLADA?

Ompliu el següent formulari i l’equip d’informació us respondrà tan aviat com els sigui possible.