com ens organitzem?

Inici » TORRE JUSSANA » MARC ORGANITZATIU

la governança de torre jussana respon a les necessitats de les associacions

MARC ORGANITZATIU

L’Espai Torre Jussana és un servei de l’Ajuntament de Barcelona destinat a donar suport a les diverses formes d’associacionisme de la ciutat de Barcelona. Té per missió enfortir i visibilitzar les associacions i d’altres formes d’acció col·lectiva sense ànim de lucre, facilitant processos d’empoderament perquè esdevinguin impulsores d’una ciutat més democràtica, justa, igualitària i sostenible.

Aquest forma part de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona que, mitjançant un conveni per a la gestió cívica, és gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB).

El CAB és la plataforma que agrupa les principals federacions d’associacions sectorials i territorials de la ciutat i treballa per generar espais i estratègies comunes que enforteixin el conjunt del teixit associatiu a través del treball en xarxa. Per aquest motiu, treballem per tot l’associacionisme de la ciutat, més enllà de la seva pertinença a l’organització.

El projecte 2021-2023 ha estat aprovat pel Consell de Centre en data de 21 de setembre de 2021.

governança i gestió

La governança de l’Espai Torre Jussana recau en el Consell de Centre. Aquest és el màxim òrgan de govern col·legiat de Torre Jussana, qui pivota l’equipament i lidera i avalua les decisions de caràcter estratègic.

Dirigeix i supervisa les diferents línies d’actuació de TJ, impulsa la realització de programes per al desenvolupament, aprova les línies generals (de programació, els reglaments i normatives). També supervisa el pressupost anual i les seves modificacions i aprova les formes de gestió dels serveis, entre d’altres funcions.

Els membres que el constitueixen en el periode 2018-2022, són:

 • Representació de l’aFFaC.
 • Representació de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya.
 • Representació de Lafede.cat.
 • Representació de la FAVB.
 • Representació de la Xarxa per a la Conservació de la Natura a Catalunya.
 • Representació de la Coord. d’Entitats Horta.
 • Representació de l’Assoc. catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú.
 • Representació de la Coordinació d’Entitats per la Lleialtat Santsenca.
 • Representació de l’Assoc. Dona cançó.
 • Representació de l’AVV La Clota.
 • Representació del CAB.
 • Representació de l’assemblea de persones treballadores.
 • Representació de la Dir. Serveis d’Acció Comunitària.
 • Representació del Districte Horta – Guinardó.
 • Direcció Torre Jussana (sense vot).
 • Direcció CAB (sense vot).

La gestió del centre està pilotada per una l’entitat gestora que es concreta en:

1 | ASSEMBLEA DEL CAB
Màxim òrgan de govern del CAB titular del conveni de gestió de l’equipament i l’entitat gestora. per tant l’entitat corresponsable de l’aplicació i òptima gestió del projecte consensuat en els espai de governança. En el marc de la seva assemblea es responsabilitza de forma col·lectiva de garantir que el projecte de Torre Jussana resta obert a les entitats i de vetllar per la bona gestió i el seu bon govern i d’aprovar i fer seguiment del compromisos de l’organització que assumeix en el conveni de gestió cívica amb l’Ajuntament de Barcelona.

2 | JUNTA DEL CAB
Com a responsables de l’entitat gestora assumeixen el lideratge i la responsabilitat dels temes que se’n derivin, així com les afectacions que pugui tenir en els diferents projectes. Pel funcionament ordinari del servei és dota d’una Comissió executiva.

ET RECORDEM

Arrenca el 3er congrés de les associacions de barcelona!

RECURSOS de les entitats PER A DETECTAR, CONSCIENCIAR I VISIBILITZAR LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Una guia per incorporar la perspectiva intercultural a la comunicació

com tenir el certificat digital al dia, abans de les #SUBVENCIONSBCN!

Ja us heu registrat a l'agenda que mou Barcelona?