COM AJUDEM A LES ASSOCIACIONS?

Inici » TORRE JUSSANA » COM AJUDEM A LES ASSOCIACIONS?

així TREBALLEM PER ACONSEGUIR UN BON FUNCIONAMENT ASSOCIATIU

AIXÍ TREBALLEM PER ACONSEGUIR UN BON FUNCIONAMENT ASSOCIATIU

MARC TEÒRIC

A partir de la nostra experiència treballant amb associacions, hem definit un model de bon funcionament associatiu basat en quatre grans àmbits (Intenció, acció, participació i gestió).

Aquests 4 àmbits estan interrelacionats entre ells i els hem desenvolupat en la Guia d’Assessorament nº1: Les claus del bon funcionament associatiu.

LÍNIES DE PROGRAMACIÓ

En la missió d’enfortir i visibilitzar les persones que s’agrupen per l’interès general, s‘han prioritzat diferents programes amb els que volem generar un impacte de millora a curt i mig termini. La concreció d’aquests programes es realitza en el marc del Consell de Centre.

Els programes aprovats en el Consell de Centre de setembre de 2021 són:

Qualitat democràtica

Inclou línies i eines de treball sobre transparència, el Codi Ètic de les associacions, la gestió responsable i el reconeixement social i jurídic de les associacions.

Enfortiment de la base social

Les persones són l’element més important de tota associació. Recuperar i enfortir la participació i les seves estructures són la clau per crear comunitats que millorin la vida de les persones.

Autonomia financera

Per poder incidir en la societat, cal garantir diferents recursos que sostinguin els projectes associatius. Una bona gestió de la base social, la captació de fons, noves aliances, nous models de gestió o disposar d’estratègies són la base per ser sostenibles com a projecte.

Potenciar l’acció i la gestió comunitària

Facilitar l’acció col·lectiva per a la transformació social. En aquest sentit, cal posar el focus en empoderar les federacions, xarxes i col·lectius, així com a donar suport a la gestió comunitària d’equipaments i serveis que treballin per millorar el benestar col·lectiu i l’acció comunitària.

Visibilitat i reconeixement del fet associatiu

Facilitar i promoure espais físics i de difusió del fet associatiu per fer arribar les seves propostes a la ciutadania.

Esquema d’intervenció

Per donar resposta al nostre principal objectiu, el de donar suport als col·lectius organitzats de la ciutat, ens proposem intervenir seguint el següent esquema:

mapa d’actuació

Aquí podeu navegar per un mapa interactiu on coneixereu, i podreu consultar, tots els projectes on intervenim o hi col·laborem.

ET RECORDEM

GUIA D’ACTIVITATS PARTICIPATIVES

LA FORMACIÓ QUE FA CRÉIXER L’ASSOCIACIONISME

VOLEU MUNTAR UNA PARADETA PER SANT JORDI?

EL NOU FGEC: MÉS ÀGIL I FUNCIONAL

Logotip del Quèdequè, deixeu-vos veure!

Coneix l'agenda de la Barcelona que es mou!

Skip to content