PUBLICACIONS

Útils prÀctics

Manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica.

Disponibles en format PDF (descàrrega gratuïta).

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats
Número 26 - 2017

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats

Aquest manual recull els conceptes bàsics, informació i eines per a potenciar l’interès i l’autonomia de les entitats a l’hora d’intervenir en matèria d’igualtat de gènere.

AUTORS: Centre per la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD)

FORMATS: PDF, Paper

Manual d’elaboració i avaluació de projectes
Número 25 - 2015

Manual d’elaboració i avaluació de projectes

Publicació que parla sobre la necessitat d’elaborar i avaluar els projectes relacionats amb l’acció, la participació i la gestió de les associacions, per tal d’assolir els objectius plantejats.

AUTORS: Jose Manuel Mille Galan (Edició revisada i actualitzada per l'equip tècnic de Torre Jussana)

FORMATS: PDF, Paper

Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0
Número 24 - 2013

Càmera, llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0

Com plantejar la comunicació ara que les xarxes socials obliguen a escoltar i a interactuar? Informació teòrica i exemples de bones pràctiques en aquest manual sobre comunicació associativa en temps 2.0.

AUTORS: Jordi de Miguel Capell i Montse Santolino

FORMATS: PDF, Paper

Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives
Número 23 - 2016 (actualitzada)

Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives

Publicació que exposa a les associacions com funciona el sistema tributari, evitar que sigui considerat un tema inabastable i incomprensible i facilitar que pugueu gestionar millor les vostres obligacions fiscals.

AUTORS: Alícia Artiaga

FORMATS: PDF, Paper

Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d’una associació
Número 22 - 2010

Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d’una associació

Aquest manual es pretén ajudar aquelles persones que s’estan plantejant posar en marxa un projecte associatiu, i resoldre aquells dubtes que se’ns plantegen a través del nostre servei d’assessorament.

AUTORS: Víctor García, Mireia Ponce, Alicia Royuela

FORMATS: PDF, Paper

Acció social i empresa, el voluntariat silenciós
Número 21

Acció social i empresa, el voluntariat silenciós

L’objectiu d’aquesta publicació és poder oferir eines i metodologies a les entitats d’acció social per tal d’establir aliances amb el teixit empresarial mitjançant un equip de voluntariat.

AUTORS: Aina Vera Lorenzo

FORMATS: PDF, Paper

Idees per associacions participatives
Número 20

Idees per associacions participatives

La participació. La base social. La participació de la base social. La comunicació. El dia a dia de l’entitat. Tècniques i eines per a millorar la participació.

AUTORS: Pau Vidal i Cristina Simon

FORMATS: PDF

Cooperació entre entitats
Número 19

Cooperació entre entitats

Experiències d’interrelació i treball en xarxa. Us facilitem eines per afavorir la vostra coordinació amb instruments per a estimular democràticament aquests espais de connexió.

AUTORS: Luis Miguel Luna

FORMATS: PDF

Manual legislatiu associatiu a Catalunya
Número 18

Manual legislatiu associatiu a Catalunya

Les associacions a Catalunya: com es constitueixen i com es gestionen. Posem al servei del sector associatiu instruments per ajustar el seu funcionament a la normativa legal catalana o estatal, segons correspongui.

AUTORS: Sara Mirabete

FORMATS: PDF

Noves formes de finançament associatiu
Número 17

Noves formes de finançament associatiu

Facilitar l’accés a noves formes de finançar les vostres activitats d’una manera fàcil i pràctica, i apropar-vos a conceptes i maneres de fer que encara no són habituals a les associacions de casa nostra.

AUTORS: Xavier Bretones

FORMATS: PDF

Gestió positiva del conflicte a les associacions: mediació
Número 16

Gestió positiva del conflicte a les associacions: mediació

Facilitar eines al sector associatiu per afavorir la mediació comunitària, possibilitar espais per a resoldre democràticament i participativament les diferències.

AUTORS: Xavier Bretones

FORMATS: PDF

El món associatiu i les noves tecnologies
Número 15

El món associatiu i les noves tecnologies

Les ONL i internet a Espanya. Recursos més utilitzats. Recursos potencials. Seguretat a internet. Protecció de dades. Reptes.

AUTORS: Luis Miguel Luna i Ernesto Bravo

FORMATS: PDF

Fiscalitat associativa pràctica
Número 14

Fiscalitat associativa pràctica

Declaració censal, NIF, IAE, retencions, IVA, Impost de societats. Normativa reguladora de cada impost, aprofundiment i exemples pràctics.

AUTORS: Antoni Sellarès

FORMATS: PDF, Paper

Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes
Número 13

Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes

Volem facilitar la direcció professional dels projectes associatius en tot el seu procés d’elaboració, seguiment i avaluació.

AUTORS: José Manuel Mille Galán

FORMATS: PDF, Paper

Gestió econòmica
Número 12

Gestió econòmica

L’objectiu d’aquestes pàgines és conèixer diferents eines comptables que us permetin gestionar els recursos econòmics de la nostra entitat.

AUTORS: Irene Borràs, Francesc Hernández i Luis Miguel Luna

FORMATS: PDF, Paper

Organització Interna
Número 10

Organització Interna

Gestió integral d’entitats-1. Models organitzatius, protocols d’actuació, llibre d’estil, atenció al públic, bases de dades, prevenció de crisis, elaboració de materials gràfics, publicacions, organització d’actes interns i externs, l’avaluació.

AUTORS: Luis Miguel Luna i Francesc Hernández

FORMATS: PDF, Paper

Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes associacions
Número 9

Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes associacions

Eines bàsiques per portar els números d’una associació. Qui i per a què es necessita la informació econòmica. Com es pot situar la comptabilitat dins del procés de gestió?

AUTORS: Pau Servera Salas

FORMATS: PDF, Paper

Fem el diagnòstic de la nostra associació: punts forts, punts febles, necessitats de canvis
Número 7

Fem el diagnòstic de la nostra associació: punts forts, punts febles, necessitats de canvis

Manual per a l’autodiagnòstic associatiu. Identitat i missió. Presa de posició i entorn. Comunicació, recursos humans, organització, gestió comptable i financera, taules recapitulatives.

AUTORS: Maite del Moral i Patrici Hernández

FORMATS: PDF

Manual bàsic per a l’elaboració de projectes
Número 6

Manual bàsic per a l’elaboració de projectes

Descripció, contingut, identificació, justificació, marc de referència, destinataris, objectius generals i específics, activitats i tasques, organització i metodologia, recursos, pressupost, calendarització, avaluació.

AUTORS: José Manuel Mille Galán

FORMATS: PDF

Vamos a trazar un plan para la financiación de nuestra asociación
Número 4

Vamos a trazar un plan para la financiación de nuestra asociación

Manual per a socis, donants, mecenatge i subvencions. Què ha de tenir clar una associació que vol autofinançar-se?

AUTORS: Equip de Torre Jussana

FORMATS: PDF, Paper

Comunicar per a existir
Número 3

Comunicar per a existir

Manual sobre la comunicació global de les associacions. Quina percepció genera la vostra entitat exteriorment? Quina imatge es formen els propis integrants internament?

AUTORS: Elisenda Figueras i Llaveria

FORMATS: PDF

L’organització i la direcció del voluntariat a les associacions
Número 2

L’organització i la direcció del voluntariat a les associacions

Manual per al canvi organitzatiu a través de la gestió del voluntariat. Com motivar, captar i seleccionar persones voluntàries, dissenyar llocs de treball voluntari, elaborar plans de formació i avaluar del treball voluntari.

AUTORS: Jaume Urgell

FORMATS: PDF

Manual de serveis associatius per equips de voluntariat
Número 1

Manual de serveis associatius per equips de voluntariat

Com organitzem, planifiquem i produïm serveis amb qualitat en les petites i mitjanes associacions. Missió visió, programació, catàleg de serveis, visibilitat, enginyeria de processos.

AUTORS: Toni Puig

FORMATS: PDF

Ves al contingut