PUBLICACIONS

DOSSIERS BARCELONA ASSOCIACIONS

Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn.

Disponibles en format PDF (descàrrega gratuïta) i en paper (Preu 5 €. Sol·licitar-ho a Torre Jussana 932 564 118, tjussana@bcn.cat)

Número 7 - 2021

XARXA D’ESPAIS COMUNITARIS

Eina d’enfortiment i de foment de l’acció i la gestió comunitària a Barcelona en què s’explica el procés de gestació i el recorregut de la Xarxa d’Espais Comunitaris, així com el balanç comunitari com a mecanisme d’autodiagnosi i millora contínua.

AUTORS: XEC (Redacció: Mariona Soler i Joana Calsamiglia)

FORMATS: PDF

Número 6 - 2020

L’economia de les associacions catalanes

El Panoràmic és un projecte que aporta informació sobre l’abast i funcionament de les entitats sense ànim de lucre del país i posa de manifest la seva força.

AUTORS: Panadero, Hungria i Sendrós, Eloi

FORMATS: PDF

Número 5 - 2019

Base social i participació a les entitats no lucratives de Catalunya

Eina per a la millora i l’enfortiment del món de les entitats no lucratives a través de la seva visió transversal i de la sèrie de dades que permeten establir reptes, elements de millora i a dibuixar tendències.

AUTORS: Cendrós, Eloi; Panadero i Hungria (FFG)

FORMATS: PDF, Paper

Número 4 - 2018

Dades i anàlisi per enfortir el sector no lucratiu català

L’objectiu principal de la recerca qualitativa és generar coneixement d’utilitat que permeti a les entitats no lucratives catalanes abordar el repte de la base social de manera eficient.

AUTORS: Fornies, A. i Aguilar, M.

FORMATS: PDF, Paper

Número 3 - 2017

Dades per enfortir les entitats

En la present edició s’ha treballat per garantir la representativitat territorial, amb l’objectiu d’obtenir una mostra el més versemblant possible.

AUTORS: Fernández, M. i Vidal, P.

FORMATS: PDF, Paper

Número 2 - 2016

Recull inicial de dades

Les organitzacions no lucratives comparteixen constantment activitats, espais i experiències amb altres entitats del país. En aquesta edició recollim les dades de 1.856 organitzacions de tot el territori.

AUTORS: Fernandez, M. i Vidal, P.

FORMATS: PDF, Paper

Número 1 - 2015

Fotografia d’un compromís de ciutat

El Panoràmic de les Associacions de Barcelona és una eina col·laborativa creada des del propi món associatiu amb l’objectiu de generar coneixement útil per enfortir les associacions de la ciutat.

AUTORS: Fernández, M. i Vidal, P.

FORMATS: PDF, Paper

Número 48

Diversitat cultural i globalització: nous reptes per al moviment associatiu

Recull d’alguns dels reptes que viu la nostra ciutat, el nostre país i el moviment associatiu: la globalització, la diversitat cultural i la convivència.

AUTORS: Jordi Pasqual i Elena Rovira

FORMATS: PDF, Paper

Número 38

Més ciutat, més participació

Seminari Europeu, gener 1999. Ponències. La política de la UE i el sector associatiu. Democràcia local. Pressupost participatiu.

AUTORS: Montserrat Llobet, Arcadi Oliveres, Valentí València, Ignasi Boleda, Laura Albareda, Francesc Domingo, Anna Mercadé, Àngel Font, Jordi Vila, Santi Latorre, Andreu Trilla, Antonio Braile, Jordi Sánchez, Joan Cortadellas, Dolors Llobet, Roger Sunyer

FORMATS: Paper

Número 37

El cafè de l’Associació

La feina quotidiana d’una associació en format còmic. Un dossier tan seriós com un llibre de gestió, amb l’anècdota justa.

AUTORS: Laura de Castellet

FORMATS: PDF, Paper

Número 36

El márketing como gestión de las artes para la cultura del milenio

40 qüestions clau per a grups de teatre, dansa, pintura, música, audiovisuals i organitzacions de museus, biblioteques, teatres i auditoris.

AUTORS: Toni Puig

FORMATS: PDF

Número 35

Manual per al funcionament de Grups d’Ajuda Mútua

Què són els grups d’ajuda, com funcionen, quines tipologies existeixen i quins objectius persegueixen?

AUTORS: Francina Roca i Joan-Ramon Villalbí

FORMATS: PDF

Número 32

Petit diccionari crític-etimològic del sector associatiu del voluntariat de Barcelona

300 entrades de l’A a la Z per acostar-se a la realitat del sector associatiu.

AUTORS: Quim Brugué, Fernando Pindado, Eduard Paricio i Rayo, Àngel Merino i Tomás Alberich

FORMATS: PDF

Número 28

La formació a les associacions – Una experiència als Estats Units

La formació és un dels elements imprescindibles perquè els voluntaris, voluntàries i professionals puguin desenvolupar correctament i qualitativa la seva tasca dins de l’entitat.

AUTORS: Anna Cornudella i Martorell

FORMATS: PDF

Número 27

En el bosque de la gestión relacional para la cultura de los ciudadanos

En el bosque de la gestión relacional para la cultura de los ciudadanos.

AUTORS: Toni Puig

FORMATS: Paper

Número 26

Vamos a plantearnos la financiación de nuestras asociaciones. Ideas claves i propuestas estratégicas

AUTORS: Equip de l´Agència Municipal de serveis per a les asociacions de Barcelona

FORMATS: Paper

Número 25

Les associacions al divan: 11 subsectors, 11 entrevistes

Onze associacions, d’onze subsectors diferents, reflexionen i analitzen sobre els reptes del teixit associatiu del país.

AUTORS: Clara Blanchar i Arnavat

FORMATS: PDF

Número 24

La excelencia en el sector asociativo – Una comparación regional

Anàlisi comparativa de l’estructura, organització i funcionament d’un conjunt d’entitats associatives de Catalunya, Provence-Alps-Côte d’Azur i West Midlans.

AUTORS: Mireia Belil i Alfred Vernis

FORMATS: PDF

Número 23

L’imperfecte comunicador associatiu

Què cal tenir present en l’associació per donar-se a conèixer i comunicar sempre amb els ciutadans?

AUTORS: Toni Puig

FORMATS: PDF

Número 20

El papel de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de las políticas públicas

Fins a quin punt el procés d’elaboració de les polítiques públiques està obert a la intervenció de les ONG? Quins mitjans i recursos tenen?

AUTORS: John Casey

FORMATS: PDF

Número 19

Gestionar amb evidència

Manual per organitzacions ciutadanes que no hagin fet mai, de manera sistemàtica, cap disseny d’avaluació.

AUTORS: Pilar Pujol Furriols

FORMATS: PDF, Paper

Ves al contingut