Des de l’Oficina Tècnica del Programa de Patrimoni Ciutadà (OTPC), ens posem a disposició de les entitats per donar suport en la seva relació amb el Programa de Patrimoni Ciutadà. Oferint suport facilitant la informació relativa a l’accés al Programa i recursos que millorin la qualitat dels projectes inscrits.

El Programa de Patrimoni Ciutadà és el marc amb el qual es dota l’Ajuntament de Barcelona per reconèixer, consolidar i promoure iniciatives ciutadanes d’ús i gestió comunitària del patrimoni públic municipal. Actualment el Programa desenvolupa dues línies d’actuació:

La primera línia d’actuació té com a objectiu acompanyar les cessions de locals i solars per l’Ajuntament de Barcelona a entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, per al desenvolupament de projectes considerats d’interès general amb una orientació comunitària.

La segona línia d’actuació del Programa té com a objectiu acompanyar els projectes de Gestió Cívica d’equipaments de proximitat gestionats per entitats sense ànim de lucre i on la participació és l’element clau del projecte.

El Programa de Patrimoni Ciutadà s’adreça a entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i pel desenvolupament de projectes considerats d’interès general amb una orientació comunitària a la ciutat de Barcelona.

NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ?

Si necessiteu més informació, un assessorament o realitzar qualsevol altre consulta podeu enviar-nos un correu electrònic.
Si us plau, indiqueu el nom de l’entitat (si està registrada com entitat sense ànim de lucre) i el motiu de la consulta.
Si la consulta és sobre un espai del qual en sou beneficiàries, si us plau, faciliteu també l’adreça exacta.