CERTIFICAT DIGITAL

INICI » CERTIFICAT DIGITAL

INFORMACIÓ I RECURSOS DE COM SOL·LICITAR-LO

Des d’octubre de l’any 2018, les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat o altres) ho han de fer a través de mitjans telemàtics.

Això vol dir que, per a realitzar tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions, renovar la junta directiva a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o presentar els models corresponents als diversos impostos, serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Amb l’objectiu de facilitar-vos l’obtenció del Certificat Digital, des de Torre Jussana posem a la vostra disposició materials i recursos que us permetran conèixer els tipus de Certificats Digitals que existeixen, així com els passos que cal seguir per tal de poder realitzar la descàrrega dels mateixos.

PREGUNTES FREQÜENTS

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representats de persones jurídiques, que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat. En aquest sentit, permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques i signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

CERTIFICATS D’OBTENCIÓ IMMEDIATA

D’un sol ús, es poden obtenir al moment a través d’internet i són vàlids per alguns tràmits amb les administracions, com és el cas de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

CERTIFICATS DE LLARGA DURADA

S’emmagatzemen a l’ordinador i permeten realitzar gestions amb l’administració durant el seu període de vigència. Tingueu en compte que requereixen un període de temps per a la seva tramitació.

 • idCAT i idCAT Mòbil: Són certificats de persona física, expedits per la Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC. L’idCAT no autentifica entitats. Ara bé, tant amb l’idCAT com amb l’idCAT Mòbil es poden realitzar diferents tràmits amb l’administració, com és el cas de les subvencions, sempre que es faci servir l’idCAT de la persona que ostenta la representació legal de l’associació. Es poden realitzar tràmits amb Ajuntaments, Consells Comarcals i amb Serveis de la Generalitat de Catalunya com: l’Oficina virtual de tràmits, la carpeta ciutadana, peticions genèriques, o sol.licituds d´accés a informació pública.
 • Cl@vePIN: Certificat de persona física d’un sol ús, vàlid per aquells tràmits en els quals s’ha habilitat.
 • Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): certificat que permet autentificar persones físiques i jurídiques. Per autentificar una associació cal sol·licitar el certificat del representant de la persona jurídica, tot i que aquest certificat estigui vinculat a la persona que ostenta el càrrec de presidència de l’associació. Permet realitzar qualsevol tràmit amb qualsevol administració pública, ja sigui d’àmbit local, autonòmic o estatal. Per exemple, es poden realitzar tràmits amb Hisenda, amb la Seguretat Social o presentar sol·licituds de subvencions, ja siguin de de l’Ajuntament, de la Diputació de Barcelona (DIBA), de la Generalitat, o de qualsevol Ministeri, entre d’altres tràmits.
RECOMANACIÓ

Des de Torre Jussana us recomanem sol·licitar el certificat digital de la FNMT, ja que és el que representa la forma jurídica d’associació i, a més, permet fer qualsevol tràmit amb qualsevol administració, independentment de si és d’àmbit local o no. Per tant, dona més autonomia davant de petites accions o sol·licituds com, per exemple, modificar dades de la situació censal de l’entitat a l’Agència Tributària.

Aquest certificats són d’un sol ús, es poden obtenir al moment a través d’internet i són vàlids per alguns tràmits amb les administracions, com és el cas de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

 • idCAT Mòbil: És una autenticació d’un sol ús i es pot obtenir al moment per internet i a través del mòbil. Només es necessita disposar del DNI i del número de la targeta sanitària individual del CAT Salut o la targeta de MUFACE. Podeu fer el tràmit a través del següent enllaç: Obtenir idCAT mòbil.
 • Cl@vePIN: Per obtenir-lo cal registrar-se al Sistema Cl@ve. Per tal que aquest registre sigui immediat cal fer servir la opció “Registre a través de videotrucada”. Podeu obternir-lo a través del següent enllaç: Obtenir Cl@vePIN. Per a més informació, consulteu les següents preguntes freqüents.

Per tramitar l’idCAT Certificat serà necessari complimentar i enviar el formulari de sol·licitud (disponible a través de la seva pàgina web) i validar les vostres dades personant-vos a qualsevol entitat de registre idCAT. Una vegada hagueu validat les vostres dades d’identificació, rebreu un correu electrònic a través del qual podreu descarregar el vostre certificat a l’ordinador. A continuació, resumim el pas a pas per obtenir-lo.

Com obtenir l’idCAT Certificat:

 • Presencialment: cal que us dirigiu a una entitat de registre idCAT (localitzeu la més propera). Aquest procés requerirà que passeu més temps a l’entitat de registre que l’opció per internet però el resultat serà el mateix.
 • Per internet: els passos que cal seguir són els següents:

PAS 1 | Abans de la sol·licitud:

PAS 2 | Sol·licitud:

PAS 3 | Validació de la identitat:

Cal dirigir-se a qualsevol entitat de registre idCAT per validar les dades. Haureu de portar l’original i la fotocòpia del document d’identitat que heu utilitzat en la sol·licitud. Recordeu que cal demanar cita prèvia.

Un cop valideu la vostra identitat us lliuraran un document amb diversos codis i us enviaran un correu electrònic amb totes les dades del certificat i la informació sobre com descarregar-lo.

PAS 4 | Descàrrega i instal·lació del certificat:

Per tal de finalitzar el procés, cal descarregar a l’ordinador el certificat digital.

Per a fer-ho, cal accedir a la pàgina de Descàrrega de la web de l’idCAT. En aquesta pàgina, heu d’introduir les dades identificatives, així com el codi de descàrrega (contrasenya que trobareu al document que us van lliurar a l’entitat de registre idCAT) i el codi personal (codi que vau proporcionar a l’entitat de registre).

Cal tenir en compte:

 • Necessitareu el full de sol·licitud que us van donar a l’Entitat de registre idCAT.
 • L’idCAT Certificat només es pot descarregar una vegada. Tot i això, un cop instal·lat es pot exportar i instal·lar a un altre navegador o ordinador. Podeu consultar com fer-ho en aquest enllaç.
 • És important que no tanqueu la pàgina durant el procés ni retrocediu, ja que si s’atura el procés de descarrega, caldrà tornar a sol·licitar de nou l’idCAT.

És el certificat digital de representant de persona jurídica que permet realitzar tràmits amb totes les Administracions Públiques i organismes, així com signar digitalment documents.

Aquesta explicació és vàlida per a Windows. Per consultar tutorials sobre com fer-ho amb d’altres sistemes operatius, visiteu les preguntes més freqüents de la web de la FNMT.

PAS A PAS PER OBTENIR-LO

PAS 1 | Verificacions de la configuració prèvia

 • Tot el procés s’ha de realitzar en el mateix ordinador i usuari, així com des del mateix navegador.
 • No s’ha d’actualitzar ni formatar l’ordinador durant el procés de sol·licitud i descàrrega.
 • La sol·licitud es pot fer amb la última versió de qualsevol dels següents navegadors: Mozilla Firefox, Google Chrome,  Microsoft EDGE, Opera i Safari. Per tant, s’aconsella actualitzar els navegadors abans de començar el tràmit.
 • Cal assegurar-se que el vostre dispositiu té instal·lat el software necessari per la generació de les claus, el Configurador FNMT-*RCM. Podeu descarregar aquest configurador en el següent enllaç. Un cop descarregat i instal·lat, no és necessari realitzar cap acció ja que aquest s’executarà de forma automàtica.

PAS 2 | Sol·licitud del certificat de dades registrals

Abans de fer la sol·licitud del certificat del FNMT, és necessari sol·licitar -a través de l’entitat de registre que correspongui- el certificat de dades de registre de l’associació.

Com obtenir el certificat de dades registrals de l’associació?

Aquest certificat s’ha de sol·licitar al registre d’associacions on està registrada l’entitat. A continuació, us expliquem els procediments d’obtenció d’aquest certificat en els casos dels registres d’associacions més habituals en el sector:

 • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Tràmit per a l’obtenció del Certificat de dades registrals. En l’apartat d’Observacions de la sol·licitud es recomana especificar que la demanda es fa per tal d’obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència, així com la vigència del càrrec. Aquest tràmit, que pot durar entre 10 i 15 dies, es pot realitzar de forma presencial o bé, per internet si es disposa de certificat electrònic personal (idCAT, DNI electrònic…). Aquest tràmit té un cost de 11,50€.
 • Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior. Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals. Cal emplenar la instància i el model 790. Es recomana que en la instància s’hi especifiqui que la sol·licitud es fa per obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència i la vigència del seu càrrec. Per realitzar el tràmit, que pot trigar entre 1 o 2 setmanes en fer-se efectiu, cal enviar la instància i el model 790 en paper per correu postal o certificat a la següent adreça: C/ Amador de los Ríos, 7 28010 Madrid.
 • Registre d’Associacions de la Secretaria General de l’Esport. Les entitats registrades a la Secretaria General de l’Esport poden obtenir el certificat de dades registrals a través d’un d’aquest canals:
 • Registre d’Associacions del Ministeri de Justícia. Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals. En aquest espai trobareu la sol·licitud que caldrà descarregar i emplenar. Un cop emplenada s’haurà de presentar en paper a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya: C/ Caballero, 52 (Les Corts).

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS:

 • El certificat de dades de registre té validesa durant els 15 dies hàbils a partir de la data d’expedició del mateix. Això significa que és necessari realitzar el tràmit de sol·licitud del certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, a través de la web de la FNMT i personar-se a l’Agència Tributària o a qualsevol Oficina de Correus durant aquests 15 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges i festius). Si no és així, el certificat de dades de registre ja no tindrà validesa i serà necessari tramitar-lo de nou pagant l’import corresponent.
 • En el cas del Registre d’associacions del Depatament de Justícia, al sol·licitar el certificat de dades de registre us lliuraran una carta de pagament i haureu d’ingressar 11,50€. Hi ha un plaç de 10 dies hàbils per pagar el Certificat de Dades de Registre. L’expedició d’aquest document triga de 10 a 15 dies aproximadament.
 • Per agilitzar el procés es recomana que, un cop fet el tràmit de sol·licitud del certificat de dades de registre de l’entitat, mentre s’está a l’espera de rebre el document corresponent, es demani cita prèvia amb l’Agència Tributària trucant o bé a través de la pàgina web de la mateixa. Per assegurar que l’Agència Tributària ens dóna una cita ràpida, es recomana indicar que la cita és per a realitzar el tràmit d’obtenció del certificat de representant de persona jurídica de la FNMT. Una altra opció, per estalviar aquest tràmit, és acudir directament a l’Oficina de Correus, tal i com s’indica al pas 3.

PAS 3 | Sol·licitud del certificat digital

Per tal d’iniciar la sol·licitud del certificat digital cal:

 • Entrar a l’espai “sol·licitar certificat de representant legal de persona jurídica”, de la pàgina web de la FNMT.
 • Emplenar el formulari de sol·licitud del certificat indicant el NIF de l’entitat representada i una adreça de correu electrònic a través de la qual rebreu les notificacions en referència al tràmit i al cicle de vida del certificat.
 • Un cop completat i enviat, rebreu un correu electrònic amb un codi de sol·licitud. Cal conservar aquest codi ja que es requerirà al llarg del procés. Per aquest motiu es recomana imprimir el full de sol·licitud i tenir-lo a mà. També es recomana anotar i recordar la contrasenya que ens demana introduïr quan es fa la sol·licitud perquè la necessitarem a l´hora de descarregar el certificat.

IMPORTANT! Un cop iniciat el tràmit online de sol·licitud es disposa de 10 dies hàbils per a poder realitzar tot el tràmit de sol·licitud i descàrrega del certificat de representant.

PAS 4 | Acreditació de l’entitat

Per tal d’acreditar-vos, disposeu de dues opcions:

 • Opció 1: a través d’una oficina de Correus. Aquesta és l’opció més ràpida ja que no cal cita prèvia, tot i això té un cost aproximat de 4,50€. En cas d’escollir aquesta opció, cal completar i imprimir el formulari de sol·licitud d’acreditació de l’entitat. Aquest ha d’estar emplenat electrònicament i amb signatura a mà. Consulteu en aquest enllaç els passos a seguir i la documentació a presentar.
 • Opció 2: a través d’una oficina d’Hisenda. Cal sol·licitar cita prèvia presencial a l’oficina de l’Agència Tributària a la que vulgueu acudir. Heu de seleccionar l’opció “La cita es para otra persona o una empresa”.

Tant en una opció com en l’altra, la documentació que cal presentar és:

 • DNI original de la persona responsable legal de l’associació. Per tant, és imprescindible que sigui Presidència que acudeixi a realitzar aquesta acreditació.
 • Certificat de dades registrals d’una associació del Registre d’associacions on l’entitat estigui registrada. En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec.
 • El codi de sol·licitud (obtingut en el pas 2).

PAS 5 | Descàrrega del certificat digital

 • Un cop presentada l’acreditació, rebreu un avís al correu electrònic indicat en la sol·licitud online del certificat. Aquest avís sol tardar entre 4-8 dies hàbils. En l’avís s’indicarà que ja podeu realitzar el pagament i decarrega del certificat digital.
 • La descàrrega del certificat s’ha de realitzar des de l’apartat de “Descàrrega certificat” de la pàgina web de la FNMT, o des de l’enllaç enviat a través del correu electrònic per part de la FNMT.
 • En aquest enllaç cal indicar el NIF de l’associació i el codi de sol·licitud. Cal també recordar la contrasenya que es va indicar en el tràmit de sol·licitud, perquè el sistema la pot demanar.
 • Un cop completades les dades, caldrà fer el pagament del tràmit (en línia), utilitzant una targeta de crèdit o dèbit (Visa o Mastercard). El preu del certificat de representant de persona jurídica és de 14€, impostos no inclosos.
 • És important que a l’hora de realitzar la descàrrega del certificat, es marqui la casella per acceptar les condicions d’ús del certificat en l’apartat corresponent.

RECOMANACIÓ:
Un cop rebut l’avís per correu electrònic es disposa de 40 dies de plaç per poder fer la descàrrega del certificat.

Un cop feta la descàrrega es podran fer tantes còpies de seguretat com es vulgui, fet que recomanem. En aquest enllaç podeu consultar el procediment segons el navegador que utilitzeu. Aquestes es podran instal·lar a diversos ordinadors o bé guardar en un disc dur, per exemple.

IMPORTANT:

 • El certificat de representant de persona jurídica té una validesa de 2 anys des de la data de sol·licitud del mateix. Una vegada caduqui, serà necessari tramitar-lo de nou pagant les taxes corresponents.
 • Si hi han canvis de càrrecs de junta directiva, serà necessari tornar a tramitar el certificat de representant de persona jurídica ja que va associat a la figura de presidència. En aquest sentit, es recomana no tramitar el certificat abans de realitzar el tràmit d’inscripció dels òrgans de govern de la junta a través de la web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
PREGUNTES FREQÜENTS sobre el Certificat digital de la FNMT

El certificat digital només serveix per relacionar-se amb l’Agència Tributària?

No. Serveix per a qualsevol expedient d’una Administració pública i per a qualsevol tràmit, com per exemple, les subvencions. També serveix per poder facturar a l’Administració pública, mitjançant la factura electrònica.

La signatura digital és el mateix que el certificat digital de la FNMT?

No exactament. Per signar digitalment un document cal fer-ho amb el certificat digital. Tanmateix, és habitual que s’utilitzin per a la mateixa funció, sense establir diferències.

Podem aconseguir el certificat digital si el càrrec de president/a està caducat?

No.

El certificat digital de la FNMT caduca?

Sí. Té una validesa de 2 anys.

El certificat digital només es pot instal·lar en un sol ordinador?

No. Un cop descarregat a l’ordinador on vas fer la sol·licitud, pots exportar-lo a tants ordinadors com vulguis. Més informació a través del següent enllaç.

La nostra entitat pot tenir el certificat digital a nom d’alguna persona que no sigui la que ostenta el càrrec de presidència?

El certificat digital ha d’anar a nom de la persona que ostenta el càrrec de presidència, de persona representant legal de l’entitat. Si el representant legal de l’entitat és una altra persona, llavors, el certificat haurà d’anar a nom d’aquesta persona.

S’han de tornar a fer tots els tràmits quan canviï la persona que ocupa la presidència de l’entitat?

Sí. Abans de fer la sol.licitud del certificat FNMT, és necessari que l´entitat tingui els càrrecs de la Junta Directiva vigents.

Si els càrrecs no són vigents, serà necessari renovar els càrrecs informant oficialment al Departament de Justícia dels nous càrrecs, abans de sol.licitar el certificat FNMT. Serà necessari doncs, fer aquest tràmit a través de la web del Departament de Justícia de la Generalitat, si es disposa del certificat idCAT a nom del president de l´entitat:

ENTRAR AL WEB — ANAR A: TRÀMITS —- TRÀMITS PER TEMES — ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ —- ENTITATS —- “Inscripció parcial / total dels òrgans de govern d´una assocació o d´una federació” — SOL.LICITAR EL CERTIFICAT — PLAÇ: ES POT SOL.LICITAR EN QUALSEVOL MOMENT.

IMPORTANT: Quan es canvien els càrrecs de la junta directiva de l´entitat, s´haurà de tramitar un nou certificat de representant de persona jurídica de la FNMT per a l´entitat. També s´haurà de sol.licitar de nou el certificat des de la web FNMT i s´haurà de tornar a fer tot el tràmit pagant un altre cop les taxes corresponents.

El certificat idCAT serveix com a substitut del Certificat Digital de la FNMT?

No. Són dos certificats diferents i cadascun permet fer tràmits diferents amb diferents administracions públiques. A més, l’idCAT és un certificat de persona física i, per tant, només permet fer tràmits en nom de l’associació si l’administració corresponent ha aprovat que aquell tràmit es pot fer amb un certificat de persona física en nom d’una associació.

La meva entitat disposa d’un certificat digital anterior a l’1 de juliol de 2016. És vàlid?

Sí, fins a la seva data de caducitat. Però no es podrà renovar. Caldrà obtenir el de certificat de representant legal de la persona jurídica.

Es pot anul·lar un Certificat digital?

Sí. Es pot fer en qualsevol moment, de manera presencial, per telèfon o a través de la web.
Per anul·lar el certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, consultar el següent enllaç.

Què és la Direcció Electrònica Habilitada?

És un servei del Ministeri d’Hisenda que permet a les entitats rebre notificacions administratives. Evita a l’entitat haver de revisar la bústia periòdicament. Consultar el següent enllaç.

El Certificat Digital de Representant de Persona Jurídica de la FNMT no es renova i per tant, en cas de venciment o canvis, cal tramitar-lo de nou.

Es poden donar les següents situacions:

 1. Caducitat del certificat: el certificat de representant de persona jurídica té validesa de 2 anys des de la data de sol·licitud del mateix. Una vegada caduqui, serà necessari tramitar-lo de nou pagant les taxes corresponents. IMPORTANT! És necessari tornar-lo a tramitar amb temps suficient, abans de la data de venciment del mateix, per tal d’evitar que us quedeu sense certificat digital i, per tant, sense capacitat de realitzar tràmits digitals.
 2. Canvis en la junta directiva: si hi ha renovació i/o canvis de càrrecs de la junta directiva, serà necessari tramitar de nou el certificat de representant de persona jurídica. En aquest sentit, es recomana no tramitar el certificat abans de realitzar el tràmit d´inscripció dels òrgans de govern de la junta a través de la web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Un cop rebuda la notificació de l’aprovació de la inscripció, heu de sol·licitar el certificat de dades registrals per tramitar el certificat digital.

Pel que fa al Certificat Digital de Persona Física de la FNMT sí que es pot renovar. Consulteu aquesta pàgina per conèixer-ne el procediment.

FNMT:
Certificat Digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions.

Pas a pas per obtenir el certificat, de Torre Jussana.

 Vídeo-infografia sobre el Certificat de la FNMT i com sol·licitar-lo

 Guia “Obtenció del Certificat Digital de Representant Legal, de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre” de Nou Barris Digital

Manual de sol·licitud del Certificat Digital de representació de persona jurídica de la FNMT

  Sol·licitar el certificat

idCAT:

Certificat de l’idCAT per a persones físiques que, en alguns tràmits i convocatòries de subvencions permet la representació de persones jurídiques:

Pas a pas per obtenir el certificat, de Torre Jussana.

Vídeo explicatiu Sol·licitud de l’idCAT des de casa

  Enllaç per sol·licitar l’idCAT

Altres recursos:

Informació esquematitzada sobre quins certificats existeixen? de Torre Jussana.

Guia “Aconsegueix el certificat digital per a la teva entitat

Informació sobre signatura electrònica.

Informació sobre com signar documents en format pdf amb idCAT certificat.

Contacteu amb cada organització per sol·licitar-lo.

 • Torre Jussana (a totes les entitats de BCN). Envieu un correu electrònic a tjussana@bcn.cat indicant en l’assumpte “Consulta Certificat Digital”.

Recursos a nivell districte:

Recursos a nivell ciutat:

RECURSOS CLAU

Aquí us facilitem unes fitxes explicatives amb informació resumida i esquematitzada.

QUINS CERTIFICATS EXISTEIXEN?

PASSOS PER ACONSEGUIR L’IDCAT

PASSOS PER ACONSEGUIR EL DE FNMT

NECESSITEU INFORMACIÓ MÉS DETALLADA?

Ompliu el següent formulari i l’equip d’informació us respondrà tan aviat com els sigui possible.