què ens defineix

Inici » TORRE JUSSANA » QUÈ ENS DEFINEIX

Les associacions fan una BCN més justa, humana i sostenible

Les associacions fan una BCN més justa, humana i sostenible

L’Espai Torre Jussana és un servei de l’Ajuntament de Barcelona destinat a donar suport continuat a les diverses formes d’associacionisme de la ciutat de Barcelona. Té per missió enfortir i visibilitzar les associacions i d’altres formes d’acció col·lectiva sense ànim de lucre, facilitant processos d’empoderament perquè esdevinguin impulsores d’una ciutat més democràtica, justa, igualitària i sostenible. Forma part de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona que mitjançant un conveni per a la gestió cívica, és gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). El projecte 2021-2023 va ser aprovat pel Consell de Centre en data de 21 de setembre de 2021.

El Consell d’Associacions de Barcelona és la plataforma que agrupa les principals federacions d’associacions sectorials i territorials de la ciutat i treballa per generar espais i estratègies comunes que enforteixin el conjunt del teixit associatiu a través del treball en xarxa.

Aquesta cooperació fa possible que treballem per tot l’associacionisme de la ciutat, amb la intenció que el mateix teixit associatiu evolucioni en línia dels valors que estableix el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, els quals van ser aprovats en el marc del 1r Congrés de les associacions de Barcelona l’any 2001.

principis

La gestió de Torre Jussana parteix de la profunda convicció que aquesta, essent un servei públic, és un projecte que s’ha de sustentar en uns conceptes clau. Aquests que ens defineixen són:

qualitat

Actuem des de la vocació de servei públic amb els criteris de professionalitat, eficiència, eficàcia i transparència en una doble dimensió: la millora contínua de cada un dels nostres serveis i activitats; i centrant l’interès en els resultats i les millores que aquestes tenen sobre les organitzacions ateses.

participació

Des de la confiança generem de forma corresponsable, amb tota la diversitat d’agents possibles (entitats, districtes i departaments municipals, empreses, altres serveis i recursos públics i privats), projectes i actuacions destinades a la ciutadania organitzada en els districtes i barris de la ciutat.

sostenibilitat

Abordem de manera integral la gestió dels recursos econòmics, socials i mediambientals que permetin el manteniment dels nostres serveis i programes. A la vegada, aquesta mirada ha de ser un exemple per als col·lectius als que ens adrecem.

proximitat

L’acostament i la presència dels nostres serveis en els territoris ens facilita el coneixement de la vida associativa. Aquesta és la via més eficaç per aconseguir els objectius establerts, escoltant i estant a prop dels debats i necessitats. Aquesta proximitat ens permetrà alimentar el projecte amb noves mirades i demandes.

acció comunitària

Amb la doble mirada: la que fa referència a la millora de les condicions de vida de les persones i la que té a veure amb els processos d’enfortiment ciutadà, necessaris perquè les persones siguin protagonistes en el desenvolupament, i les relacions del seu entorn.

digitalització

La comprensió i l’ús de les tecnologies per a la gestió de la informació i el coneixement ha d’arribar a les associacions. Amb el confinament s’ha accelerat aquest procés i es veu la importància de poder fer pedagogia en l’exercici de la sobirania tecnològica per part de les entitats.

formació

Com estratègia de millora i creixement que ens permet adaptar-nos als diferents contextos al llarg de la vida. Aprofundir i establir aliances amb el món educatiu formal, l’associacionisme familiar i el de les persones adultes, així com amb altres agents del món educatiu i comunitari que aporten valor i visibilitat al fet associatiu.

Skip to content