Enfortim l’ESS MILLORANT la contractació de NOUS talentS!

Enfortim l’ESS MILLORANT la contractació de NOUS talentS!

Des del Grup de Treball d’Ocupació de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030, en el qual participem com a servei municipal i experts en el sector associatiu, s’està elaborant un diagnòstic per valorar l’interès i la viabilitat d’una plataforma...
Ves al contingut