Associacions, compartint els principis i valors de l’ESS

 2023-07-13

Aquest 2023, l’ONU ha aprovat en Assemblea General la normativa Promoure l’Economia Social i Solidària (ESS) per al desenvolupament sostenible, que reconeix la tasca catalitzadora de l’Economia Social i Solidària (ESS) en la transformació social. A més a més, li atorga el reconeixement de ser una peça clau per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i per assegurar un creixement econòmic i laboral inclusiu i sostenible.

Segons Nacions Unides, l’ESS contribueix al desenvolupament comunitari, a la cohesió social i al foment de la diversitat, la solidaritat i l’empoderament sociopolític de les persones treballadores amb relació als processos de presa de decisions.

I què passa a casa nostra?

L’ESS té, cada cop, més pes en el nostre sistema econòmic, erigint-se com un model alternatiu a l’actual. La Generalitat ja està impulsant un marc normatiu propi, impulsant una llei que contribueixi a la consolidació i al creixement econòmic, tant qualitatiu com quantitatiu. L’estat espanyol va aprovar el mes d’abril l’avantprojecte de Llei integral de la economía social y estrategia española de economía social. Ambdues iniciatives busquen promoure i impulsar polítiques per fomentar l’Economia Social i Solidària, contribuint, així, al desenvolupament d’aquest model que busca millorar el sistema econòmic. 

Però que és l’Economia Social i Solidària?

És el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen per ser independents respecte als poders públics, per ser promotores del canvi social  i per actuar tenint en compte valors com: l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat.

Les formes jurídiques de l’ESS

El nom no fa la cosa, l’important és la pràctica dels valors de l’ESS. Tot i així, les formes jurídiques amb què s’acostumen a impulsar projectes d’ESS són les cooperatives, les societats laborals, les associacions, les fundacions, les mutualitats, les empreses d’inserció i els centres especials de treball d’iniciativa social. 

Us convidem a fomentar el consum a través d’iniciatives que formin part de l’ESS. I, d’aquesta manera, promoure i posar en valor a un sector cada cop més important i amb el qual, una bona part del moviment associatiu, compartim principis i valors.

Ves al contingut