Enfortim l’ESS MILLORANT la contractació de NOUS talentS!

 2023-07-27

Des del Grup de Treball d’Ocupació de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030, en el qual participem com a servei municipal i experts en el sector associatiu, s’està elaborant un diagnòstic per valorar l’interès i la viabilitat d’una plataforma unificada d’ocupació per l’ESS. Per fer-ho s’ha obert una enquesta per entitats i organitzacions de l’ESS per conèixer quines són les seves necessitats i detectar les eines que fan servir per a la captació i selecció de talent. També per copsar les prestacions necessàries que hauria de tenir, la nova plataforma, perquè fos d’utilitat.

Aquesta plataforma conjunta permetria estandarditzar processos de selecció, facilitar la captació de talent i arribar a més públic. Per això s’ha realitzat aquesta consulta a les entitats que treballen i comparteixen els principis i valors de l’ESS amb l’objectiu de conèixer necessitats, eines existents i reptes de l’àmbit.

L’enquesta es pot respondre fins al 31 de juliol en aquest l’enllaç.

Què és l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària?

És el full de ruta per a les polítiques públiques municipals i els actors de la ciutat de l’Economia Social i Solidària durant els anys vinents. Ha sorgit del treball conjunt i el compromís de l’àmbit de l’ESS, el teixit ciutadà i les polítiques d’ESS municipals (203 persones i 147 entitats de l’ESS que han generat més de 500 propostes).

El document també ha tingut en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. I la seva versió definitiva fou aprovada el 16 de setembre de 2020.

Us animeu a participar en l’enquesta? Junts podem fer créixer l’Economia Social i Solidària!

Skip to content