#SubvencionsBCN 2024 | El projecte: què hem de tenir en compte a l’hora de redactar-lo?

 2023-12-14

Com ja sabeu, fins al 25 de gener està obert el termini de sol·licituds de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta convocatòria té per objectiu donar suport a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2024 en 25 àmbits temàtics diferents.

Dissenyem el projecte: punts claus

Per poder optar a les subvencions cal presentar el formulari descriptiu del projecte (document bàsic 2). Per això, abans de presentar-lo és important dissenyar i repensar bé el projecte!

Tingueu en compte que un projecte té diverses fases: l’anàlisi de la realitat, la detecció de les necessitats, la definició dels objectius, la planificació i l’avaluació. Podeu ampliar la informació sobre aquestes diferents etapes en aquesta fitxa.

Alguns aspectes claus a tenir en compte a l’hora de dissenyar el projecte:

 • El projecte ha de ser coherent amb la tasca de l’entitat: les activitats que proposem han d’anar de la mà amb aquelles establertes als nostres estatuts i ser coherents amb la trajectòria de l’entitat.
 • Adequat als recursos de l’entitat. Hem de ser conscients de la realitat de la nostra entitat, projectant les activitats d’acord amb les nostres fortaleses i que no s’allunyi de la realitat dels nostres recursos humans i econòmics.
 • Tenir en compte els criteris transversals referents a la perspectiva de gènere; la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable; i la perspectiva intercultural.

Per a més informació sobre el disseny i elaboració del projecte, consulteu:

  Útil pràctic 25 “Manual d’elaboració i avaluació de projectes” que trobareu a la web de Torre Jussana.

Presentem el projecte a les subvencions

Primer que tot, caldrà  fer una lectura exhaustiva de la Convocatòria, consultar quins són els requisits que han de tenir els projectes o activitats que presenteu  i altra informació clau.  

Un dels aspectes més rellevants és consultar amb detall a quin àmbit i programa encaixa més el projecte, tenint en compte els requisits i criteris de cada un d’ells. 

Revisats tots aquests aspectes, arriba l’hora de redactar el projecte d’acord amb el model que estableix l’Ajuntament de Barcelona (Document Bàsic 2). 

Què heu de tenir en compte quan ompliu aquest document?

 • Cal emplenar adequadament el formulari del projecte perquè es pugui valorar correctament. La puntuació que obtingueu es basarà en la valoració d’aquest projecte. 
 • La durada del projecte, per norma general, és d’un any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre), tot i que alguns programes estableixen que pugui ser de curs escolar. 
 • Els objectius del projecte han de ser coherents, realistes, viables, motivadors, avaluables i adaptats als vostres recursos. Es sol indicar un objectiu general i dos o tres objectius específics. A més, recordeu que els objectius sempre han de començar amb infinitiu!
 • Hi ha d’haver una vinculació dels objectius i les accions al pressupost.
 • El balanç del pressupost (despeses – ingressos) ha de ser sempre 0.
 • Heu d’incorporar els diversos criteris transversals al llarg del projecte. En aquest apartat donem pistes de com fer-ho. 
 • Els camps de text són il·limitats, però recomanem ser concisos i que us limiteu a explicar el que s’indica al títol de cada apartat.
 • Cal utilitzar un llenguatge inclusiu al llarg del document. Podeu consultar la següent guia per veure quins aspectes tenir en compte. 

Consulteu el següent apartat de FAQs de la sol·licitud per resoldre els dubtes que tingueu. 

Per ampliar informació sobre el tema i sobre com fer el tràmit telemàtic, us animem a consultar el nostre Especial Web #SubvencionsBCN.


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content