#SubvencionsBCN | El projecte: què hem de tenir en compte a l’hora de redactar-lo

 2023-01-12

Com ja sabeu, fins al 26 de gener està obert el termini de sol·licituds de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta convocatòria té per objectiu donar suport a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023 en 26 àmbits temàtics diferents.

Repensem el projecte!

Per poder optar a les subvencions cal presentar tot un seguit de documentació. Per això, abans de presentar-la és important dissenyar i repensar bé el projecte! Tingueu en compte que un projecte té diverses fases: l’anàlisi de la realitat, la detecció de les necessitats, la definició dels objectius, la planificació i l’avaluació. Podeu ampliar la informació sobre aquestes diferents etapes en aquesta fitxa.

Alguns aspectes claus a tenir en compte a l’hora de dissenyar el projecte:

 • El projecte ha de ser coherent amb la tasca de l’entitat. Les activitats que proposem han d’anar de bracet amb aquelles establertes als nostres estatuts i ser coherents amb la trajectòria de l’entitat.
 • Ha de ser a congruent amb els recursos de l’entitat. Hem de ser conscients de la realitat de la nostra entitat, projectant les activitats d’acord amb les nostres fortaleses i connectades amb  la realitat dels nostres recursos humans i econòmics.
 • Tenir en compte els criteris transversals referents a la perspectiva de gènere, a la perspectiva ecosocial, a l’ambientalització, al consum responsable i a la perspectiva intercultural. Aquests s’han d’incorporar de forma transversal a tot el projecte.

Per a més informació sobre el disseny i elaboració del projecte, consulteu:

Presentem el projecte a les subvencions

Un cop ja tenim el nostre projecte definit, arriba el moment de preparar la documentació necessària per poder-nos presentar a la subvenció, en aquest cas, a la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Podeu descarregar la documentació referent a la Convocatòria del 2023 fent clic al següent enllaç

Primer que tot, caldrà consultar quins són els requisits que han de tenir els projectes o activitats que presenteu, així com concretar a quin àmbit i programa encaixa més, tenint en compte els criteris de cada un d’ells. 

Una vegada tenim clars aquests aspectes, arriba l’hora de redactar el projecte d’acord amb el model que estableix l’Ajuntament de Barcelona (Document Bàsic 2).

Què heu de tenir en compte quan ompliu aquest document?

 • Cal emplenar adequadament el document del projecte perquè es pugui valorar correctament. La puntuació que obtingueu es basarà en la valoració d’aquest projecte.
 • Hi ha d’haver una vinculació dels objectius i les accions al pressupost.
 • És necessari adaptar el projecte als criteris de valoració i objectius de la convocatòria.
 • Els objectius del projecte han de ser coherents, realistes, viables, motivadors, avaluables i adaptats als vostres recursos.
 • Heu d’incorporar els diversos criteris transversals al llarg del projecte. En aquest apartat donem pistes de com fer-ho.
 • La durada del projecte, per norma general, és d’un any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre), tot i que alguns programes estableixen que pugui ser de curs escolar.
 • Els camps de text són il·limitats, però recomanem ser concisos i que us limiteu a explicar el que s’indica al títol de cada apartat.
 • Cal utilitzar un llenguatge inclusiu al llarg del document. Podeu consultar la següent guia per veure quins aspectes tenir en compte.

Consulteu el següent apartat de FAQs de la sol·licitud per resoldre els dubtes que tingueu. Per ampliar informació sobre el tema i sobre com fer el tràmit telemàtic, us animem a consultar el nostre:


Voleu estar al dia de totes les novetats del sector? Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), subscriviu-vos al butlletí electrònic TJExpress o estigueu atentes a la nostra web.

Skip to content