RECURSOS

Aquí hi trobareu un recull de materials, recursos i opcions que us poden ser útils per realitzar els diferents tràmits.

  Vídeo sobre ”Com tramitar electrònicament una subvenció”.

  Guia “Instruccions per a la presentació telemàtica“, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  Especial de TJ sobre “El certificat digital”.

  Resolució d’atorgament i denegació provisional

  Nota informativa sobre la reformulació i modificació del projecte

  Nota informativa sobre les compulses de documents

  Document de reformulació del projecte (format odt)

  Document de reformulació del projecte (format word)

  Plantilla de suport pel càlcul reformulacions i desviacions, informació basada en el material divulgatiu preparat per la La cooperativa La Fàbric@ per el projecte “Nou Barris Digital” i en els materials de suport al teixit associatiu de Nou Barris Maig 2022 “Suport en l’obtenció de documents requerits en la publicació provisional”.

  Guia de presentació de documentació addicional, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  Presentació de la sessió informativa de reformulació, elaborada per l’ICUB.

  Vídeo de la sessió informativa de reformulació, elaborat per l’ICUB.

  Model de presentació d’una al·legació, elaborat pel CRAJ.

  Model de renúncia a una subvenció, elaborat pel CRAJ.

  Guia pas a pas sobre “Com obtenir el certificat d’estar al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social?”, elaborada per Torre Jussana.

  Guia “Instruccions per a la presentació telemàtica de la justificació“, elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  Guia “Subvencions a punt“ elaborada per Nou Barris Digital.

  Vídeo explicació del procés, realitzat per l’ICUB 9/2/2022.

  Plantilla de suport pel càlcul de les desviacions, informació basada en el material divulgatiu preparat per la La cooperativa La Fàbric@ per el projecte “Nou Barris Digital” i en els materials de suport al teixit associatiu de Nou Barris Maig 2022 “Suport en l’obtenció de documents requerits en la publicació provisional”.

A les bases reguladores s’estableix que en cas que el vostre projecte sigui subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona cal fer constar en els materials de difusió i publicitat que elaboreu la frase: Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de… o Direcció de… / Institut…, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

En el següent enllaç podeu consultar aquesta normativa gràfica al web de l’Ajuntament, així com descarregar els logotips en diversos formats:

  Consulta la Normativa gràfica de l’Ajuntament de Barcelona.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

  “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats” elaborat pel Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones i Torre Jussana.

   ”Re-generem-nos: guia d’Autodiagnosi de gènere per a entitats” elaborada pel Consell de la Joventut de Barcelona.

  “Eina per a la introducció de la perspectiva de gènere en els projectes” elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

PERSPECTIVA DE ECOSOCIAL, L'AMBIENTALITZACIÓ I EL CONSUM RESPONSABLE

  “Guia d’aplicació per a entitats del criteri de Perspectiva Ecosocial 2022” elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  “Indicacions per l’avaluació del criteri de valoració beneficis ambientals i socials.” elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  Guia d’aplicació per a entitats del criteri beneficis ambientals i socials.” elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  Espai de Consum Responsable de l’Ajuntament de Barcelona.

  Guia “Som part del canvi” elaborada pel del Grup Ecos, Opcions i Servei Civil Internacional amb la col·laboració del CRAJ, el CAB i el CNJC així com de la Xarxa d’economia Solidària.

 Guia “Reciclem-nos: guia d’autodiagnosi ambiental” elaborada pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

  ”Eina d’autodiagnosi: com de sostenible és la nostra entitat?” elaborada pel CRAJ.

  Presentació de la Sessió informativa: Criteris d’avaluació transversals.

SANT ANDREU DIGITAL

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS 2022:
El Districte ofereix un servei de suport a les entitats. Estarà disponible del 7 al 27 de gener i caldrà demanar cita prèvia.
Els horaris de l’oficina seran dilluns, dimecres i divendres de 9 a 15 h i dimarts i dijous de 14 a 19 h. Cal demanar cita prèvia, en aquest mateix horari, als telèfons:
  932 916 970
  932 918 862

TRAMITACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS 2021:
El districte també us donarà un cop de mà. Cal demanar cita prèvia, en el mateix horari, als telèfons:
  932 916 970
  932 918 862

 

NOU BARRIS DIGITAL

El districte ofereix un servei de suport i acompanyament a les entitats per als tràmits referents a les Subvencions, tant per a la convocatòria com per a la justificació.

Per a qualsevol dubte o petició, podeu contactar amb Nou Barris Digital a través dels següents e-mails:
  econrado@ext.bcn.cat
  saversano@ext.bcn.cat

 

CRAJ (Centre de Rercursos per Associacions Juvenils)

Assessorament gratuït per a entitats juvenils de la ciutat sobre la convocatòria i justificació de subvencions. Podeu posar-vos en contacte via:
  info@crajbcn.cat
  932 655 217
  Telegram
  WhatsApp

 

SCE La Lira

Us donaran suport per demanar les #subvencionsbcn 2022 a través del projecte #femxarxa !
Podeu posar-vos en contacte a través de:
  infolalira@gmail.com

  693 004 736

 

Districte de Les Corts

Ofereix un servei assessorament personalitzat per aquelles entitats que el necessitin.
Serà del 14 al 27 de gener en els següents horaris:

  • Dilluns, dimecres i dijous: de 15.30 a 20.30 h, a la 3a planta de la Seu del Districte (pl. de Comas, 18).
  • Dimarts i divendres: de 9 a 14.30 h, a la 3a planta de la Seu del Districte (pl. de Comas, 18).
  • Dissabtes: de 10 a 14 h, al centre cívic Tomasa Cuevas-Les Corts (c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35)

Cal fer reserva prèvia al correu electrònic:

 direccioSP

  TRlescorts@bcn.cat

 

Oficina Ciutadana de la Cultura – OCCU (ICUB)

El Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant l’Oficina Ciutadana de la Cultura, ofereix suport i assessorament a les entitats pel que fa als tràmits de les Subvencions , tant les generals del consistori, com les específiques que convoca l’ICUB.

  infoicub@bcn.cat

  933 161 000

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a:

Si ens envieu un correu electrònic, si us plau, feu-ho amb l'assumpte: "SUBVENCIONS".