CALENDARI ORIENTATIU

Us plantegem un calendari orientatiu de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona del 2024.

2024 | CALENDARI ORIENTATIU

GENER

Inici del projecte
Presentació SOL·LICITUD del 8 al 25 de gener

FEBRER

Revisió administrativa i valoració de les sol·licituds.
Requeriments d'esmenes

MARÇ

Revisió administrativa i valoració de les sol·licituds
Requeriments d'esmenes

ABRIL

Revisió administrativa i valoració de les sol·licituds
Requeriments d'esmenes

MAIG

Resolució provisional

Documentació requerida i al·legacions: 10 dies hàbils.

Reformulació: 20 dies hàbils.

JUNY

JULIOL

Resolució definitiva
Inici cobrament 100% de la subvenció

En el cas de tenir justificacions pendents o altres qüestions, pot ser que el cobrament s’endarrereixi.

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Fi del projecte

En la majoria d’àmbits i programes, el període de realització és d’un any natural, però en d’altres, pot ser d’un curs escolar. Consulteu la convocatòria per comprovar-ho.

2025 | CALENDARI ORIENTATIU

GENER

FEBRER

Data límit presentació JUSTIFICACIÓ

ATENCIÓ! La justificació va lligada a la data de finalització del projecte indicada en la sol·licitud. El termini sempre és de 2 mesos des de la seva finalització.

MARÇ

ABRIL

Justificació: Requeriment d'esmenes

Pot ser que durant la revisió de la justificació, se us requereixen esmenes a presentar.

MAIG

Justificació: Requeriment d'esmenes

JUNY

Justificació: Requeriment d'esmenes

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la Convocatòria General de Subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes.