Inici » SERVEIS » FAQS I RECURSOS » CERTIFICAT DIGITAL

el certificat digital

Informació i recursos de com sol·licitar-lo.

Des de l’octubre de l’any 2018 les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat o amb l’Estat) ho han de fer a través de mitjans telemàtics.

Això vol dir que per a realitzar tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions, realitzar tràmits per entitats, a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o pagar impostos, serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Amb l’objectiu de facilitar-vos l’obtenció del certificat digital, des de Torre Jussana, posem a la vostra disposició materials i recursos que us permetran conèixer els tipus de Certificats Digitals que existeixen, així com els passos que cal seguir per tal de poder realitzar la descàrrega dels mateixos.

Què és es certificat digital?

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representats de persones jurídiques, que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat. En aquest sentit, permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques i signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

Quins certificats existeixen?

CERTIFICATS D’OBTENCIÓ IMMEDIATA

D’un sol ús, es poden obtenir al moment a través d’internet i són vàlids per alguns tràmits amb les administracions, com és el cas de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

CERTIFICATS DE LLARGA DURADA

S’emmagatzemen a l’ordinador i permeten realitzar gestions amb l’administració durant el seu període de vigència. Tingueu en compte que requereixen un període de temps per a la seva tramitació.

Quins tràmits es poden realitzar amb cada certificat?
 • IdCAT i IdCAT Mòbil: Són certificats de persona física, expedits per la Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC. L’IdCAT no autentifica entitats. Ara bé, tant amb l’IdCAT com amb l’IdCAT Mòbil es poden realitzar diferents tràmits amb l’administració, com és el cas de les subvencions, sempre que es faci servir l’IdCAT de la persona que ostenta la representació legal de l’associació. Es poden realitzar tràmits amb Ajuntaments, Consells Comarcals i amb Serveis de la Generalitat de Catalunya com: l’Oficina virtual de tràmits, la carpeta ciutadana, peticions genèriques, o sol.licituds d´accés a informació pública.
 • Cl@vePIN: Certificat de persona física d’un sol ús, vàlid per aquells tràmits en els quals s’ha habilitat.
 • Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): certificat que permet autentificar persones físiques i jurídiques. Per autentificar una associació cal sol·licitar el certificat del representant de la persona jurídica, tot i que aquest certificat estigui vinculat a la persona que ostenta el càrrec de presidència de l’associació. Permet realitzar qualsevol tràmit amb qualsevol administració pública, ja sigui d’àmbit local, autonòmic o estatal. Per exemple, es poden realitzar tràmits amb Hisenda, amb la Seguretat Social o presentar sol·licituds de subvencions, ja siguin de de l’Ajuntament, de la Diputació de Barcelona (DIBA), de la Generalitat, o de qualsevol Ministeri, entre d’altres tràmits.
COM OBTENIR ELS CERTIFICATS D'OBTENCIÓ IMMEDIATA?

Aquest certificats són d’un sol ús, es poden obtenir al moment a través d’internet i són vàlids per alguns tràmits amb les administracions, com és el cas de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

 • IdCAT Mòbil: És una autenticació d’un sol ús i es pot obtenir al moment per internet i a través del mòbil. Només es necessita disposar del DNI i del número de la targeta sanitària individual del CAT Salut o la targeta de MUFACE. Feu el tràmit a través del següent enllaç: Obtenir IdCAT mòbil.
 • Cl@vePIN: enllaç per obtenir-lo. (Per obtenir-lo cal registrar-se al Sistema Cl@ve. Per tal que aquest registre sigui immediat cal fer servir la opció “Registre a través de videotrucada”). Per a més info consulteu aquestes preguntes freqüents.
COM OBTENIR l'IDCAT (CERTIFICAT DE LLARGA DURADA)?

Per tramitar l’IdCAT Certificat, serà necessari complimentar i enviar el formulari de sol.licitud (disponible a través de la seva pàgina web) i validar les vostres dades personant-vos a qualsevol entitat de registre idCAT. Una vegada l’OAC hagi validat les vostres dades d’identificació, rebreu un correu electrònic a través del qual podreu descarregar el vostre certificat a l’ordinador.

Com obtenir l’IDCAT Certificat:

 • Presencialment: cal que us dirigiu a una entitat de registre IdCAT. Localitzeu la més propera.
 • Per internet: els passos que cal seguir són els següents:

PAS 1 | Abans de la sol·licitud:

 1. Accedir a la pàgina web idcat.cat, a l’apartat de sol·licitud, per tal de complimentar el formulari de sol.licitud
 2. Comprovar les taules de comptabilitat amb el vostreordinador.
 3. Instal·lar les claus públiques de certificat.

PAS 2 | Introduir les dades personals

PAS 3 | Confirmar les dades personals

PAS 4 | Sol·licitar certificat

PAS 5 | Autentificació

Per finalitzar l’obtenció cal dirigir-se a qualsevol entitat de registre IdCAT amb l’original i la fotocòpia del document d’identitat que heu utilitzat en la sol·licitud.

Recordeu que cal demanar cita prèvia.

 

ALTRES RECURSOS SOBRE COM TRAMITAR L’IDCAT

COM OBTENIR Certificat de Representant de Persona Jurídica de la FNMT (CERTIFICAT DE LLARGA DURADA)?
És el certificat de persona jurídica que permet realitzar tràmits amb totes les administracions públiques.

IMPORTANT: Aquesta explicació és vàlida per a Windows. Per consultar tutorials sobre com fer-ho amb d’altres sistemes operatius, visiteu les preguntes més freqüents de la web de la FNMT.

PASOS A SEGUIR:

PAS 1 | Verificació de les consideracions prèvies: (IMPORTANT!)

 • Tot el procés s’ha de realitzar en el mateix ordinador i des del mateix navegador
 • No actualitzar ni formatejar l’ordinador durant el procés de sol·licitud.
 • La sol·licitud només es pot fer a través d’Internet Explorer o de Mozilla Firefox. S’aconsella actualitzar els navegadors abans de començar el tràmit.
 • És necessari aturar l’antivirus durant la realització de tot el procés d´obtenció del certificat.

PAS 2 | Sol·licitud del certificat

 • Entrar a l’espai sol·licitar certificat de representant legal de persona jurídica, de la pàgina web de la FNMT.
 • Emplenar el formulari de sol·licitud del certificat indicant el NIF de l´entitat representada i una adreça de correu electrònic a través de la qual rebreu les notificacions en referència al tràmit i al cicle de vida del certificat
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud rebreu un correu electrònic amb un codi de sol·licitud. Cal conservar aquest codi de sol.licitud perquè es requerirà al llarg del procés. Per aquest motiu es recomana imprimir el full de sol.licitud i tenir-lo a mà al llarg del procés. També es recomana anotar i recordar la contrasenya que ens demana introduïr quan es fa la sol.licitud perquè la necessitarem a l´hora de descarregar el certificat.
  IMPORTANT:
   • És necessari tenir en compte que, abans de fer la sol.licitud del certificat del FNMT, és necessari sol.licitar -a través de l’entitat de registre que correspongui- el certificat de dades de registre de la seva entitat.
   • Una vegada disposem del certificat de dades de registre de l’entitat, podrem validar la documentació corresponent a través de l’Agència Tributària amb cita prèvia, o bé a través de qualsevol oficina de correus sense demanar cita prèvia.
    IMPORTANT: Si validem la documentació a través de l’Agència Tributària, un cop ja disposem de cita prèvia i un parell de dies abans de personar-nos-hi, podrem iniciar el tràmit de sol·licitud del Certificat de Representant de Persona Jurídica a través de la web de la FNMT. D’aquesta manera agilitzem el tràmit amb la FNMT, ja que un cop iniciat el tràmit online de sol.licitud es disposa de 10 dies hàbils per a poder realitzar tot el tràmit de sol.licitud i descàrrega del certificat de representant, a través de la web de la FNMT.
    IMPORTANT: el certificat de representant de persona jurídica no es renova. És necessari tornar-lo a tramitar amb temps suficient, abans de la data de venciment del mateix, per tal d’evitar que us quedeu sense certificat digital i, per tant, sense capacitat de realitzar tràmits online.

PAS 3 | Acreditació de l’entitat.

Teniu 2 opcions:

 • Opció 1: a través d’una oficina de Correus (aquesta és l’opció més ràpida). Consulteu els passos a seguir i la documentació a presentar. Com a resum, a l’Oficina de Correus cal portar-hi la següent documentació:
   • Formulari de sol·licitud d’acreditació de l’entitat. Emplenat electrònicament i amb signatura manuscrita.
   • DNI de la persona responsable legal de l’associació
   • Certificat de dades registrals del registre d’associacions on l’entitat estigui registrada (Si és el registre del Departament de Justícia té un cost d’11 euros). Possibles entitats de registre: Departament de Justícia de la Generalitat (Entitats Culturals), Ministeri de Justícia (Entitats Religioses), Consell Català de L’Esport (Entitats Esportives). Aquest certificat, corrobora que la persona física és la Representant legal de l’entitat (nomenament). També corrobora la vigència del càrrec de la persona representant legal de l’entitat. En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec.
 • Opció 2: a través d’una oficina d’Hisenda
  Cal sol·licitar cita prèvia presencial a l’oficina d’Hisenda. El dia de la cita prèvia caldrà presentar la següent documentació per acreditar l’entitat:

   • El codi de sol·licitud (obtingut pas 2)
   • DNI de la persona responsable legal de l’associació.
   • Certificat de dades registrals del registre d’associacions on l’entitat estigui registrada (Si és el registre del Departament de Justícia té un cost d’11 euros). En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec. Possibles entitats de registre: Departament de Justícia de la Generalitat (Entitats Culturals), Ministeri de Justícia (Entitats Religioses), Consell Català de l’Esport (Entitats Esportives).
    Aquest certificat, corrobora que la persona física és el Representant legal de l’entitat (nomenament). També corrobora la vigència del càrrec del representant legal de l’entitat. En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec.

IMPORTANT:

  • El certificat de dades de registre té validesa durant els 15 dies a partir de la data d’expedició del mateix (segell amb data d’expedició). Això significa que és necessari realitzar el tràmit de sol.licitud del certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, a través de la web de la FNMT i personar-se a l’Agència Tributària o a qualsevol Oficina de Correus durant aquests 15 dies. Si no és així, el certificat de dades de registre ja no tindrà validesa i serà necessari tramitar-lo de nou pagant l’import corresponent. Això significa que serà necessari fer la sol.licitud del certificat i personar-se a la seu de l’Agència Tributària en el plaç d’aquests 15 dies. Sinó, el certificat de dades de registre ja no serà vàlid per a fer el tràmit de la FNMT. Aquest document ha d’estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat.
  • Al sol.licitar el certificat de dades de registre us lliuraran una carta de pagament i haureu d’ingressar 11 euros. Hi ha un plaç de 10 dies hàbils per pagar el Certificat de Dades de Registre. Per agilitzar el procés, es recomana anar a buscar aquest certificat personalment al Departament de Justícia o a l’entitat de registre corresponent, ja que el tràmit triga de 10 a 15 dies. Es pot demanar rebre el certificat per correu electrònic. Per correu ordinari pot trigar més.
  • Per agilitzar el procés també es recomana que, un cop fet el tràmit de sol.licitud del certificat de dades de registre de l’entitat, mentre s’está a l’espera de rebre el document corresponent, es demani cita previa amb l’Agència Tributària trucant o bé a través de la pàgina web de la mateixa. Per assegurar que l’Agència Tributària ens dóna una cita ràpida, es recomana indicar que la cita és per a realitzar el tràmit d’obtenció del certificat de representant de persona jurídica de la FNMT.

Com obtenir el certificat de dades registrals de l’associació?

Aquest certificat s’ha de sol·licitar al registre d’associacions on està registrada l’entitat. A continuació us expliquem els procediments d’obtenció d’aquest certificat en els casos dels registres d’associacions més habituals en el sector.

 

 • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals

En l’apartat d’observacions de la sol·licitud es recomana especificar que la demanda es fa per tal d’obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència, així com la vigència del càrrec.

Aquest tràmit, que pot durar entre 10 i 15 dies, es pot realitzar de forma presencial o bé, per internet si es disposa de certificat electrònic personal.

 • Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior

Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals. Cal emplenar la instància i el model 790.

Es recomana que en la instància s’hi especifiqui que la sol·licitud es fa per obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència i la vigència del seu càrrec.

Per realitzar el tràmit, que pot trigar entre 1 o 2 setmanes en fer-se efectiu, cal enviar la instància i el model 790 en paper per correu postal o certificat a la següent adreça: c/ Amador de los Ríos, 7 28010 Madrid.

 • Registre d’Associacions de la Secretaria General de l’EsportLes entitats registrades a la Secretaria General de l’Esport poden obtenir el certificat de dades registrals a través d’un d’aquest canals:
 • Registre d’Associacions del Ministeri de Justícia

Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals

En aquest espai trobareu la sol·licitud que caldrà descarregar i emplenar. Un cop emplenada s’haurà de presentar en paper a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya: c/ Caballero, 52 (Les Corts).


 
PAS 4 | Descarregar el certificat

Cal tenir en compte aquestes recomenacions:

 • Tan bon punt es pugui fer la descàrrega del certificat, s’enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic indicada en la sol.licitud online del certificat. És possible que la descàrrega no es pugui realitzar fins a 2h després d’haver fet l’autentificació de la documentació presentada.
 • La descàrrega del certificat s’ha de realitzar des de l’apartat de “Descarrega certificat” de la pàgina web de la FNMT, o des de l’enllaç enviat a través del correu electrònic per la FNMT.
 • Caldrà fer el pagament del tràmit (on line), a través de targeta de crèdit (Visa o Mastercard). El preu del certificat de representant de persona jurídica és de 14 euros, impostos no inclosos.
 • Finalment, es podrà realitzar la descàrrega indicant el NIF de l’associació i el codi de sol·licitud. Cal recordar la contrasenya que es va indicar en el tràmit de sol.licitud, perquè el sistema la pot demanar.
 • És important que a l’hora de realitzar la descàrrega del certificat, es marqui la casella per acceptar les condicions d’ús del certificat en l’apartat corresponent.

RECOMANACIÓ: fer una còpia de seguretat del certificat de representant de la FNMT. Un cop descarregat el certificat digital (es disposa de 40 dies de plaç per poder fer la descàrrega), es podran fer tantes còpies com es vulgui, per instal.lar-les en diferents ordinadors.

IMPORTANT:
El certificat de representant de persona jurídica té validesa de 2 anys des de la data de sol.licitud del mateix. Una vegada caduqui, serà necessari tramitar-lo de nou pagant les taxes corresponents.
Si hi han canvis de càrrecs de junta directiva, serà necessari tramitar el certificat de representant de persona jurídica de nou. En aquest sentit, es recomana no tramitar el certificat abans de realitzar el tràmit d´inscripció dels òrgans de govern de la junta a través de la web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Altres recursos sobre com tramitar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

 

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS sobre el Certificat digital de la FNMT

El certificat digital només serveix per relacionar-se amb l’Agència Tributària?

No. Serveix per a qualsevol expedient d’una Administració pública i per a qualsevol tràmit, com per exemple, les subvencions. També serveix per poder facturar a l’Administració pública, mitjançant la factura electrònica.

La signatura digital és el mateix que el certificat digital de la FNMT?

No exactament. Per signar digitalment un document cal fer-ho amb el certificat digital. Tanmateix, és habitual que s’utilitzin per a la mateixa funció, sense establir diferències.

Podem aconseguir el certificat digital si el càrrec de president/a està caducat?

No

El certificat digital de la FNMT caduca?

Sí. Té una validesa de 2 anys.

El certificat digital només es pot instal·lar en un sol ordinador?

No. Un cop descarregat a l’ordinador on vas fer la sol·licitud, pots exportar-lo a tants ordinadors com vulguis. Més informació a través del següent enllaç.

La nostra entitat pot tenir el certificat digital a nom d’alguna persona que no sigui la que ostenta el càrrec de presidència?

El certificat digital ha d’anar a nom de la persona que ostenta el càrrec de presidència, de persona representant legal de l’entitat. Si el representant legal de l’entitat és una altra persona, llavors, el certificat haurà d’anar a nom d’aquesta persona.

S’han de tornar a fer tots els tràmits quan canviï la persona que ocupa la presidència de l’entitat?

Sí. Abans de fer la sol.licitud del certificat FNMT, és necessari que l´entitat tingui els càrrecs de la Junta Directiva vigents.

Si els càrrecs no són vigents, serà necessari renovar els càrrecs informant oficialment al Departament de Justícia dels nous càrrecs, abans de sol.licitar el certificat FNMT. Serà necessari doncs, fer aquest tràmit a través de la web del Departament de Justícia de la Generalitat, si es disposa del certificat idCAT a nom del president de l´entitat:

ENTRAR AL WEB — ANAR A: TRÀMITS —- TRÀMITS PER TEMES — ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ —- ENTITATS —- “Inscripció parcial / total dels òrgans de govern d´una assocació o d´una federació” — SOL.LICITAR EL CERTIFICAT — PLAÇ: ES POT SOL.LICITAR EN QUALSEVOL MOMENT.

IMPORTANT: Quan es canvien els càrrecs de la junta directiva de l´entitat, s´haurà de tramitar un nou certificat de representant de persona jurídica de la FNMT per a l´entitat. També s´haurà de sol.licitar de nou el certificat des de la web FNMT i s´haurà de tornar a fer tot el tràmit pagant un altre cop les taxes corresponents.

El certificat IdCAT serveix com a substitut del certificat digital de la FNMT?

No. Són dos certificats diferents i cadascun permet fer tràmits diferents amb diferents administracions públiques. A més, l’idCAT és un certificat de persona física i, per tant, només permet fer tràmits en nom de l’associació si l’administració corresponent ha aprovat que aquell tràmit es pot fer amb un certificat de persona física en nom d’una associació.

La meva entitat disposa d’un certificat digital anterior a l’1 de juliol de 2016. És vàlid?

Sí, fins a la seva data de caducitat. Però no es podrà renovar. Caldrà obtenir el de certificat de representant legal de la persona jurídica.

Es pot anul·lar un Certificat digital?

Sí. Es pot fer en qualsevol moment, de manera presencial, per telèfon o a través de la web.
Per anul.lar el certificat de representant de persona jurídica de la FNMT, consultar el següent enllaç.

Què és la Direcció Electrònica Habilitada?

És un servei del Ministeri d’Hisenda que permet a les entitats rebre notificacions administratives. Evita a l’entitat haver de revisar la bústia periòdicament. Consultar el següent enllaç

 

COM RENOVAR EL CERTIFICAT DE LA FNMT?

Només es poden renovar els certificats de representant d’administrador únic i de persona física.

Com renovar el certificat de la FNMT (Enllaç a la pàgina de renovació).

RECURSOS PER A LA SEVA SOL·LICITUD

FNMT:

Certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (Vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions)

Notícia de TJ (15/12/2016) sobre la tramitació del certificat digital de la FNMT.

Vídeo-Infografia sobre el Certificat de la FNMT i com sol·licitar-lo.

Guia sobre el certificat de representació de persona jurídica de la FNMT.

Enllaç per sol·licitar el certificat.

 

IDCat:

Certificat de l’IDCat per a persones físiques que, en alguns tràmits i convocatòries de subvencions permet la representació de persones jurídiques

Vídeo “Sol·licitud de l’IDCat des de casa”.

Enllaç per sol·licitar l’IDCat.

 

Altres recursos:

Guia: “Aconsegueix el certificat digital per a la teva entitat”.

Informació sobre signatura electrònica.

Informació sobre com signar documents en format pdf amb idcat certificat.

ENTITATS I ORGANITZACIONS QUE OFEREIXEN SUPORT EN ELS TRÀMITS DIGITALS

Contacteu amb cada organització per sol·licitar-lo.

 • Torre Jussana (a totes les entitats de BCN).
  Envieu un correu electrònic a tjussana@bcn.cat indicant en l’assumpte “Consulta Certificat Digital”.

Recursos a nivell districte:

Recursos a nivell ciutat:

CERTIFICAT DIGITAL:
INFORMACIÓ I RECURSOS

RÈGIM GENERAL DE
PROTECCIÓ DE DADES

CONSTITUCIÓ D’UNA
NOVA ASSOCIACIÓ

FEU-NOS LA DEMANDA D’ACOMPANYAMENT

Sol·liciteu-lo omplint el següent formulari.

ET RECORDEM

GUIA D’ACTIVITATS PARTICIPATIVES

LA FORMACIÓ QUE FA CRÉIXER L’ASSOCIACIONISME

VOLEU MUNTAR UNA PARADETA PER SANT JORDI?

EL NOU FGEC: MÉS ÀGIL I FUNCIONAL

Logotip del Quèdequè, deixeu-vos veure!

Coneix l'agenda de la Barcelona que es mou!

Skip to content