Organització d’esdeveniments (II): Seguretat

 2023-05-10

Quan, des de l’entitat, us plantegeu realitzar un esdeveniment obert al públic -tant si és en un espai exterior com, interior- cal que consulteu la normativa que us afecta en cada cas. Des de Torre Jussana us volem facilitar la informació que haureu de tenir en compte en la planificació de l’esdeveniment, ja que, en termes generals, és responsabilitat de l’organització garantir la seguretat de les persones i els béns dels espais públics utilitzats.

QUINA NORMATIVA BASE S’HA DE TENIR EN COMPTE?

QUINES OBLIGACIONS LEGALS GENERALS EXISTEIXEN?

Per la realització d’esdeveniments necessitareu comptar amb els següents elements:

 • Assegurança de responsabilitat civil: l’Ajuntament podrà exigir als organitzadors que subscriguin una pòlissa d’assegurança (o dipositin una fiança) per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar.
 • Pla de prevenció i actuació en cas d’incidents o accidents: incloent quin equip ho gestionarà i detallant informació com les vies d’accés dels serveis d’emergència en cas d’accident, rutes d’evacuació, quin és el CAP més proper, etc.
 • Anàlisis de la mobilitat: plànol on consta la zona d’aparcament (també les places destinades a persones amb mobilitat reduïda), parades de transport públic, etc.

ALTRES OBLIGACIONS LEGALS

Són menys freqüents, però acostumen a ser requerides per a llicències vinculades a l’alt aforament. En cada llicència o autorització es detalla si és necessari i com s’ha de gestionar, però les podríem agrupar de la següent manera:

 1. Serveis higiènics: disposar de lavabos i cabines de vàter en funció de l’aforament.
 2. Assistència sanitària: generalment farmaciola, però es pot requerir també dotacions mínimes d’ambulàncies o vehicles medicalitzats, per exemple.
 3. Vigilància i seguretat:
  a) Es pot requerir personal de vigilància i controls d’accessos (s’ha de tenir en compte el Carnet i distintiu del personal de control d’accés.).
  b) Caldrà tenir cura amb dels elements d’infraestructura i seguretat que es necessiten: extintors, on s’ubicaran els generadors i com es faran les connexions elèctriques i del cablejat, taules i cadires que no dificultin el pas en cas d’evacuació, tarima en bon estat i ben muntada, etc.
  c) Si a l’esdeveniment hi ha menjar (paelles, botifarrades, calçotades…), haureu de complir una sèrie de condicions tècniques: fogons en espais ventilats i que el públic no pugui tocar-los, base protectora entre el terra i el foc, tenir les superfícies i estris de contacte amb els aliments en bon estat i que siguin fàcils de rentar i desinfectar; guardar els productes alimentaris protegits en envasos adequats, disposar de mitjans de recollida i eliminació dels residus sòlids i líquids, mantenir el control de les condicions de temperatura dels aliments, entre d’altres.
 1. Formularis SOAP i PAU
  a) SOAP (Sistema Organitzatiu d’AutoProtecció): per garantir l’adopció de mesures d’autoprotecció necessàries per minimitzar, prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i respondre adequadament davant possibles situacions d’emergència.
  b) PAU (Pla d’Autoprotecció): preveu quines emergències es poden produir a conseqüència de l’activitat i com respondre. Es basa en una anàlisi del risc i ha d’establir la coordinació amb altres agents.
 2. Impacte acústic: se us pot exigir la instal·lació d’un limitador per garantir que no se superi el nivell d’emissió. Caldrà tenir en compte quins límits màxims d’emissió es permeten per fer el vostre esdeveniment.

L’èxit d’un esdeveniment també rau en el fet que aquest s’hagi desenvolupat sense incidents, i si n’hi ha hagut, què s’hagin pogut resoldre amb la menor afectació possible. Per això, cal estar informades i preparades. Des de Torre Jussana, us animem a que gaudiu proposant esdeveniments (i la visibilitat que aquests us donen) però fent-ho des de la consciència, la prevenció i el seny.

Nota:
Aquest contingut  té una finalitat merament divulgativa, comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic, no assumint el CAB/Torre Jussana cap responsabilitat sobre la vigència, exactitud i/o veracitat de la informació.

consulta altres recursos sobre l’organització d’esdeveniments

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (IV): ACCESSIBILITAT

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (III): SOSTENIBILITAT

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (I): TRÀMITS I OBLIGACIONS


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Ves al contingut