Organització d’esdeveniments (I): Tràmits i obligacions

 2023-04-26

La presencialitat al carrer i la participació en esdeveniments públics són una part molt important de l’acció d’una associació a l’hora de donar visibilitat a la feina que es fa.

Quin procés cal seguir a l’hora de planificar un esdeveniment? Què cal tenir en compte i què indica la normativa municipal per organitzar un acte a l’espai públic de Barcelona? Com s’ha de realitzar l’autorització de sol·licitud de l’emplaçament? En aquesta notícia us traurem de l’entrellat! 

QUÈ S’ENTÉN PER UN ESDEVENIMENT EN UN ESPAI PÚBLIC?

Són aquells espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duen a terme a la via pública o en els parcs i jardins municipals, sempre que aquests espais compleixin les condicions exigibles per a la seva realització i els organitzadors garanteixin i vetllin per la seguretat de les persones i els béns.

 • Concerts i espectacles musicals, ballades de sardanes, cantades de corals.
 • Activitats incloses dins del marc d’una festa major.
 • Activitats de caràcter festiu i tradicional

COM TRAMITAR L’AUTORITZACIÓ PER REALITZAR L’ESDEVENIMENT?

Hi ha dos tipus de llicències d’activitat a l’espai públic, en funció de l’aforament previst:

 • Aforament inferior a 1000 persones: Cal presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 30 dies, respecte a la data de l’activitat.
 • Aforament superior a 1000 persones. Cal presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 2 mesos, respecte a la data de l’activitat.

SABÍEU QUE…

 • És imprescindible sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament, ja que sense el vistiplau municipal l’activitat no estarà autoritzada.
 • Pot sol·licitar la llicència qualsevol persona física o jurídica. 
 • Cal acreditar la disponibilitat d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent 

COM ES FA EL TRÀMIT?

 1. Entreu al web » www.bcn.cat/tramits 
 2. Accediu al formulari i descarregueu-vos a l’ordinador el model que us correspongui:
  » Llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública.
  » Llicència per a espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional.
  » Llicència per atracció de fira a la via pública.
  » Llicència per fira o mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública
  » Llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari dins establiments o en espais tancats a la via pública
 3. Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida a qualsevol OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà).

COM SABREU SI HA SIGUT ACCEPTADA?

 • L’Ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari juntament, si s’escau, amb les taxes a pagar per ocupació de la via pública en un termini de 30 dies hàbils.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d’aquest termini, la llicència s’entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.

Ara, només queda deixar volar la vostra imaginació i proposar activitats que promoguin la vida comunitària i la participació de la gent al carrer! Gaudiu-les!

PER A SABER-NE MÉS

Podeu consultar tota la informació, els requisits i la documentació específica en la nostra Guia d’assessorament 6: Guia sobre l’organització d’esdeveniments en via pública.

consulta altres recursos sobre l’organització d’esdeveniments

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (IV): ACCESSIBILITAT

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (III): SOSTENIBILITAT

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS (II): SEGURETAT


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content