Suport a la ‘Creació’24’ artística de la Fundació ”la Caixa”

Fundació ”la Caixa”

Fins el 07/06/2024

Tenir un projecte a realitzar o en marxa, en col·laboració amb un agent extern (museu, centre d’art o un altre tipus d’institució artística sense ànim de lucre) i que requereixi ser produït.

Skip to content