Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 07/05/2024

Donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l’activitat museística, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

S’entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

Skip to content