Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Fins el 03/03/2023

Subvencionar aspectes com la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans. També es poden subvencionar accions per promoure l’accessibilitat universal en el marc de l’activitat museística.

Ves al contingut