Subvencions per al finançament dels Projectes Singulars

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

Fins el 21/11/2022

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

S’hi poden presentar:

  1. Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
  2. Organitzacions sindicals i patronals.
  3. Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
  4. Persona física empresària.

Ves al contingut