Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

Fins el 27/04/2023

Donar suport a les entitats sense ànim de lucre que, de manera continuada al llarg de l’any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.)  en l’àmbit de les lletres catalanes o a difondre el patrimoni literari català.  

També és objecte d’aquestes bases el suport a les entitats esmentades al paràgraf anterior quan actuïn en l’àmbit de les lletres occitanes o  que difonguin el patrimoni literari occità. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:  

a) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que vetllen pels interessos dels professionals de les lletres (escriptors, traductors, crítics literaris, etc), en llengua catalana o occitana.

b) Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que tenen com a objectiu principal difondre el patrimoni literari català o occità.

Skip to content