Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres, 2024

Generalitat de Catalunya.Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 21/02/2024

Donar suport a les entitats sense ànim de lucre que, de manera continuada al llarg de l’any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) en l’àmbit de les lletres catalanes o a difondre el patrimoni literari català. També és objecte d’aquestes bases el suport a les entitats esmentades al paràgraf anterior quan actuïn en l’àmbit de les lletres occitanes o que difonguin el patrimoni literari occità.

Skip to content