Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials

Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials

Fins el 25/05/2023

Subvencionar projectes i activitats en els àmbits d’afers socials, inclusió social, famílies, gent gran, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

A qui va dirigit?
A les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya. En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària les entitats en les quals les normes d’accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La convocatòria beneficia entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en àmbits com ara l’atenció a la gent gran, a la infància i l’adolescència i a les persones amb discapacitat. També les que duen a terme projectes d’educació en el lleure, d’associacionisme i voluntariat, d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat o de lluita contra el sensellarisme, entre d’altres.

Amb una quantia de 38.875.884 euros.

Skip to content