Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Fins el 16/07/2023

Finançar entitats sense afany de lucre que desenvolupin projectes relacionats amb el foment de la pau.

Els àmbits temàtics d’interès de l’ICIP seran els següents:

a) Construcció de pau, seguretat i desarmament.

b) Promoció de la convivència ciutadana, pràctiques de diàleg i solució pacífica dels conflictes.

c) Educació per la pau i foment de la cultura de pau.

L’import de les subvencions no pot ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas els 12.000 euros.

Skip to content