Subvencions per a projectes d’entitats que articulin el sector de la cultura digital

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

Fins el 08/05/2023

Donar suport a les entitats sense ànim de lucre que, de manera continuada al llarg de l’any, duen a terme projectes destinats a donar suport als sectors i professionals en l’àmbit de la cultura digital. 

S’entén per cultura digital els continguts creatius i artístics en el desenvolupament i manifestació dels quals juga un paper substancial la tecnologia.

Skip to content