Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 25/04/2024

Donar suport a projectes de la recerca i creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional. S’entén per projectes de suport a la recerca i la creació, aquells programes que promouen i posen a disposició dels creadors i creadores els mitjans i recursos necessaris per poder desenvolupar els seus projectes de recerca i creació a través de programes de suport, convocatòries d’ajuts, beques i residències artístiques, fent-ne acompanyament, seguiment i valoració.

Skip to content