Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 03/04/2024

Promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que facin servir tecnologia immersiva.Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i la cultura popular.

Skip to content