Subvencions per a projectes culturals de caràcter puntual ala ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona

Fins el 16/06/2023

Dur a terme projectes de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic, o aquells que s’impulsin per primer cop, i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 a la ciutat de Barcelona.

Aquestes activitats i propostes impulsades pel teixit cultural de la ciutat aporten, pel seu caràcter únic i excepcional, una rellevància i una repercussió especials en el seu àmbit, així com un esforç addicional a l’activitat ordinària de l’entitat organitzadora, raó per la qual aquesta convocatòria vol donar suport a aquest tipus de projectes, i també a aquells que s’impulsin per primer cop.

Skip to content