Subvencions per a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Fins el 30/06/2023

Subvencionar organitzacions empresarials i sindicals, les cooperatives i les entitats sense ànim de lucre per a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals de treballadors migrants en l’àmbit de la gestió col·lectiva de la contractació en origen.

La finalitat és l’execució de les següents actuacions:

a) Participació en els processos de selecció dels treballadors estrangers no residents a Espanya a través de les comissions de selecció previstes en l’ordre anual que regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen.
b) Organització i coordinació de les contractacions i els desplaçaments de les persones treballadores en el marc del programa de gestió de la contractació col·lectiva en origen.
c) Promoció i suport a la concatenació de campanyes de temporada, així com desenvolupament de projectes pilot en aquest àmbit.
d) Actuacions especialment destinades a l’assessorament i informació sociolaboral específic per als treballadors migrants en el marc de l’ordre per la qual es regula la contractació col·lectiva en origen, en relació amb els seus drets, les condicions laborals del sector i els serveis de caràcter social al fet que poden tenir dret.
e) Organització i impartició de sessions informatives i/o d’accions formatives en l’àmbit social, cultural, econòmic, laboral /o d’una altra naturalesa, que complementin els coneixements i l’experiència dels treballadors i treballadores que participin en aquests.

Skip to content