Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Fins el 30/03/2023

Donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:

a) Orquestres simfòniques professionals

b) Orquestres de cambra professionals

c) Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània

d) Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals

e) Big bands de jazz professionals

f) Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals

g) Cobles professionals en format concert

h) Bandes simfòniques professionals en format concert

i) Grups instrumentals de cambra professionals de música antiga, clàssica i clàssica contemporània (quintets, quartets i trios)

Skip to content