Subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 28/09/2023

Contribuir econòmicament a l’adquisició d’equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d’aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Requisits:

Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i condicions que preveu la base general 4, s’han de complir els següents

  1. Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.
  2. L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l’entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l’equipament cultural.
  3. L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a les finalitats de l’entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.
  4. Les inversions objecte de la subvenció s’han de realitzar durant l’any de la concessió de la subvenció.

Skip to content