Subvencions per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya

Institut Ramon Llull

Fins el 08/05/2023

Subvencionar la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (participades per una productora domiciliada a Catalunya) per afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica catalana.

Skip to content