Subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores i adoptives

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9138/2022009.pdf

Fins el 08/05/2024

Finançar la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena.

Skip to content