Subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic, 2024

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 21/03/2024

Finançar la realització de consultories per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

La consultoria ha de tenir per objecte algun dels àmbits següents:

a) La consultoria sobre el funcionament de l’entitat que té per objecte alguns dels àmbits següents: la millora de l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació, la comunicació i la sostenibilitat econòmica de les entitats.

b) La consultoria específica que té per objecte alguns dels àmbits següents:

b.1) Els plans d’anàlisi i les estratègies per a la captació de noves persones associades.

b.2) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.

b.3) La internacionalització, tant de les entitats com dels projectes culturals que impulsen.

b.4) Els plans de sostenibilitat mediambiental.

b.5) El pla estratègic o la redefinició del model de l’entitat.

Ves al contingut