Subvencions per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Fins el 25/11/2022

Subvencions per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús sobre sòl de titularitat privada

Regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús sobre sòl de titularitat privada. L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 5.000.000 euros.

Skip to content