Subvencions per a la promoció de la música

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Fins el 30/03/2023

Donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

A qui va dirigit?
Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1 de les bases específiques.

Modalitats

  • Suport a la formació.
  • Suport a la producció
  • Suport a projectes globals

Skip to content