Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Fins el 29/05/2023

Donar suport a la conservació preventiva i a la conservació-restauració de béns culturals mobles i dels elements artístics integrats en els béns immobles que formen part del patrimoni cultural català.

Són subvencions destinades a la conservació-restauració, entesa com a conservació preventiva, conservació curativa i restauració de béns culturals mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en els béns immobles que formen part del patrimoni cultural català, durant un període biennal.

Les actuacions de conservació preventiva, conservació curativa i restauració han de ser de les especialitats de pintura i escultura sobre fusta, pintura sobre tela, pintura mural, art contemporani en qualsevol format, escultura sobre pedra, materials arqueològics i jaciments arqueològics, materials etnològics, vitralls, materials tèxtils, mobiliari, document, obra sobre paper i fotografia.

Skip to content