Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 04/06/2024

Donar suport a la conservació preventiva i a la conservació-restauració de béns culturals mobles i dels elements artístics integrats en els béns immobles que formen part del patrimoni cultural català.

Skip to content