Subvencions per a la celebració d’accions de comunicació i activitats divulgatives, en relació a la Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Fins el 26/03/2024

Finançar la celebració d’activitats divulgatives i accions de comunicació sobre la Unió Europea. En particular, es valoraran prioritàriament aquelles activitats divulgatives i accions de comunicació incloent algunes de les àrees temàtiques que es relacionen a continuació: participació democràtica a la UE i nou cicle institucional, futur de la Unió Europea, ampliació, cohesió econòmica, social i territorial, nova política de Migració i Asil, relacions exteriors de la Unió Europea, amb especial atenció a Amèrica Llatina i Carib; Veïnatge Sud; Àfrica i la UE; Agenda Estratègica de la UE, Assumptes Socials; Mercat Interior; i Transició Verda, Digital i Social.

Skip to content