Subvencions per a festivals de música d’alt interès cultural, 2024

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9142/2023115.pdf

Fins el 30/04/2024

Donar suport als festivals de música de caràcter professional d’alt interès cultural a Catalunya.

Skip to content