Subvencions per a entitats sense ànim de lucre que promouen i enforteixen la indústria editorial

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 13/05/2024

Finançar projectes que modernitzin, enforteixin o optimitzin el funcionament, dins del territori estatal, del sector del llibre i les revistes culturals, com la celebració de congressos per a professionals, l’elaboració d’estudis, la posada en marxa d’iniciatives que millorin l’eficàcia del conjunt de la cadena del llibre i de les publicacions culturals en les seves diferents fases, les actuacions que
millorin la comunicació entre els diferents agents editorials, que impulsin la reconversió del sector al model digital i/o la millora de la formació dels professionals del sector en matèria d’innovació.

Skip to content