Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

Fins el 19/05/2023

Són subvencions per donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. 

Les activitats objecte de la subvenció s’han de realitzar al 2023.

Va dirigit a les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya. No es poden presentar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.

Skip to content