Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 10/03/2023

Donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Skip to content