Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 30/04/2024

Donar suport a activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions. I també a activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Skip to content