Subvencions destinades al programa Forma i Insereix

Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Fins el 31/10/2023

Finançar la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat (SOC-FI).

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre que tot seguit es detallen:

  • Especialitats no conduents a certificats de professionalitat
  • Formació a mida
  • Pràctiques no laborals

Skip to content