Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades

Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Fins el 31/10/2023

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre que tot seguit es detallen:

  • Certificats de professionalitat
  • Especialitats no conduents a certificats de professionalitat en el cas d ́itineraris formatius

Skip to content